Skolelederens Blog

Nyt på bloggen

OrlaSå er der igen nyt på bloggen. Denne gang handler det blandt andet om nye ansættelser på skolen, valg til skolebestyrelsen, vinterferie, nye elever og renovering af Håndværk og Design.

Valg til skolebestyrelsen

I maj måned 2016 er der igen valg til skolebestyrelsen. Nogle forældre vil måske synes, at det ikke er så længe siden, der sidst var valg. Det er også rigtigt. Det er kun to år siden. På Nr. Uttrup Skole har vi i skolebestyrelsen besluttet at indføre såkaldte forskudte valg.
Det betyder, at vi i 2016 har fire medlemmer på valg, i 2018 tre medlemmer, i 2020 fire medlemmer og så videre – altså sådan, at der hele tiden er overlap, så vi undgår, at hele eller næsten hele bestyrelsen udskiftes på én gang. Vi håber og tror på større kontinuitet på denne måde. Vi tror også, det bliver betydeligt nemmere at komme ind i bestyrelsen som ny, fordi der er nogle forældre, der har erfaring med arbejdet.
Vi skal allerede nu til at begynde at overveje, hvem der vil stille op til valg i maj måned. Jeg vil derfor bede klasseforældrerådene forholde sig til, hvem der eventuelt vil kunne repræsentere lige præcis jeres klasse. Det er måske ikke så relevant i klasserne i udskolingen, for valgperioden er jo stadig 4 år. Til gengæld er det vigtigt i de yngre klasser. Her har man som forældre i skolebestyrelsen god mulighed for at få indflydelse på, hvordan skolen skal udvikle sig.
Er der spørgsmål i forbindelse med arbejdet som medlem af skolebestyrelsen, kan de rettes til bestyrelsens medlemmer – se skolens hjemmeside – eller til mig.

Optagelse af reklamefilm

Forrige fredag blev der optaget en reklamefilm på Nr Uttrup Skole. Allerede fra morgenstunden var der ekstra mange køretøjer og mennesker på skolen. Der skulle optages 20 sekunders film, der skal bruges som en reklame for UCN læreruddannelsen, og filmholdet brugte hele dagen i skolens biologilokale.
Adskillige klasser listede op og kiggede på optagelserne. De kunne blandt andet se masser af udstyr, store kameraer, statister, skuespiller, instruktør, runner og mange flere. Det var ret overskyet den dag, så der var kørt to store lifte om på bagsiden af skolen og op i dem var hejset to kæmpestore projektører, der blev drevet af en stor generator, der brummede lystigt hele dagen. Praktisk man på den måde kan imitere solen, når nu den ægte vare mangler.
Filmholdet var meget tilfreds med lokaliteterne, så nu håber vi, at de har fået lavet de rigtige optagelser til en god reklamefilm.
Hen på foråret kan resultatet ses i biograferne i Nordjylland.

Vinterferie

Traditionen tro holder skolen ferie i uge 8. Her er vinterferie. Der er altså ingen undervisning mellem den 22. og den 26. februar 2016 begge dage inklusive. Første undervisningsdag efter ferien er mandag den 29. februar 2016 fra kl. 8.00.
Dussen på Gl. Kongevej er åben i vinterferien hver dag fra kl. 6.30 til kl. 17.00. Dussen ved strukturcentret er ligeledes åben hver dag efter aftale med de tilmeldte børn.

Kommende 0. årgang

Siden sidste blogindlæg har der været indskrivning til kommende 0. klasse, altså den 0. årgang, der begynder i skole til august 2016. Her er tilmeldt i alt 38 elever, hvilket vi er meget tilfredse med. Det betyder faktisk, at skolen vokser lidt igen, hvilket er meget positivt.
I løbet af foråret kører traditionen tro en hel del overskolingsaktiviteter fra børnehaverne og til skole og DUS, og så glæder vi os ellers til at tage imod alle de nye elever, når vi når til august.

En lidt større skole

En forholdsvis stor kommende 0. årgang sammenholdt med modtagelsen af en del nye elever her på det sidste gør, at skolen bliver lidt større. Er det så en fordel? Faktisk er Nr Uttrup Skole jo netop kendt for små klasser, hvilket mange forældre lægger stor vægt på.
Vores klasser er ofte på 14 til 18 elever, så der er meget langt til store klasser. Klasserne er først store, når de når over 25. Deletallet for en årgang er 29 elever, der betyder to klasser. Med 28 elever har vi stadig én klasse.
Samtidig er det sådan, at resurserne tildeles efter antal elever. Med fx 14 elever i a-klassen og 15 elever i b-klassen får vi lige netop 2 klasser, men jo to klasser med den mindst mulige resurse. Vi har flere årgange, hvor vi lige præcis ligger på 29 elever.
Med flere resurser får vi også flere muligheder, så selvom små klasser på den ene side set er en fordel, så er det også rart at have lidt flere resurser til at lave noget af det, som er spændende i skolen.
Derfor er vi glade for at tage imod nye elever på årgangene, og derfor er det faktisk positivt for alle, at vi nu vokser lidt igen.

Renovering af “Håndværk og Design”

Med indførelsen af den nye folkeskolelov i 2014 kom også et nyt fag kaldet “Håndværk og Design” (HD). HD er en sammensmeltning af de “gamle” fag sløjd og håndarbejde. Vi har foreløbig flyttet faget håndarbejde over i skolens sløjdlokale. Nu får vi helt andre muligheder, idet Nr Uttrup Skole er kommet med på listen over skoler, der skal have sløjdlokalet renoveret, så det kommer til at passe langt bedre til det nye fag HD.
Allerede nu er forberedelserne gået i gang, og vi forventer, at renoveringsperioden kommer til at strække sig hen over foråret. Målet er, at det nye HD-lokale står færdigt til indvielse og brug, når vi møder igen i skolen i august til skoleåret 2016/2017.
På Nr Uttrup Skole er vi meget glade for, at netop vi kom på listen, og vi glæder os til at få et helt nyt lokale til det helt nye fag.

Nye medarbejdere

Fredag den 12. februar 2016 tog vi afsked med overlærer Frank Wibæk Christensen, der efter 36 år (?) på Nr Uttrup Skole har valgt at gå på pension. Frank er uddannet med sløjd og madkundskab som linjefag. Det er fag, som han stadig havde, da han stoppede. Han har dog været langt omkring og har undervist i langt de fleste fag i skolen. De senere år var det især som klasselærer i udskolingen, at Frank slog sine folder. Samtidig var han levende interesseret i skolens udvikling og havde overskud og lyst til at deltage aktivt i debatten herom.
Når vi tager afsked med en kollega, ansætter vi som regel også en ny til at overtage opgaverne. Ud af et skarpt ansøgerfelt har vi ansat Anne Sofie Brückmann Kristensen som ny lærer i udskolingen på Nr. Uttrup Skole. Anne Sofie er i dag ansat på Kongerslev Skole, og hun begynder hos os den 1. marts 2016.
Vi glæder os til at byde Anne Sofie velkommen og glæder os til samarbejdet.
Vi tager også afsked med pædagog Thomas Sheeno, der på grund af sygdom ikke vender tilbage på Nr Uttrup Skole. Thomas nåede at arbejde hele 18½ år i dussen, først som tosproget pædagog og siden som pædagog på lige fod med alle øvrige.
Til at varetage Thomas’ opgaver, har vi ansat Mikkel Løth. Mikkel blev valgt ud af et ansøgerfelt på et godt stykke over 100, og han kommer fra en stilling som pædagog i en børnehave. Mikkel havde første arbejdsdag hos os den 1. februar 2016.
Vi har også taget afsked med pædagog Henrik Kold Christensen, der ønskede at forsøge sig som dagplejer. Henrik var på skolen i 8 år, hvor han tog hele turen med fra den “gamle” organisering til den nye folkeskolelov, hvor ikke mindst pædagogerne fik nye og anderledes arbejdsopgaver.
I stedet for Henrik er ansat pædagog Jette Poulsen, der igennem flere perioder har vikarieret på Nr Uttrup Skole, både som pædagog og som lærer. Jette har nemlig begge uddannelser, og hun har derfor et stort uddannelses- og erfaringsgrundlag at byde ind med. Jette havde første arbejdsdag i sin nye faste stilling den 1. februar 2016.
I denne uge skal vi ansætte en barselsvikar for Julie Gråkjær, der går på barsel i forbindelse med påskeferien. Mere herom i næste blogindlæg.
På skolens vegne vil jeg gerne rette en stor tak til Frank, Thomas og Henrik for årene på Nr Uttrup Skole. Samtidig byder jeg velkommen til Anne Sofie, Mikkel og Jette. Vi glæder os til samarbejdet.
Vi har også ansat en rotationsvikar, Sofie Engelbrecht, der skal være på skolen frem til sommerferien. Hun skal bl.a. vikariere fast for en af vores lærere, der er ved at videreuddanne sig, men derudover vil hun også have andre vikartimer på skolen, ligesom hun vil være med i dussen hver tirsdag og onsdag.
Lone Abildgaard er fortsat sygemeldt, vi har derfor ændret lidt i vores fagfordeling, således en stor del af Lones timer fremadrettet læses af skolens faste personale. En lille del af Lones skema vil fortsat læses af vores dygtige vikar Caroline Martinussen.

Nye skemaer

Fra uge 9 skifter vi skema. Det betyder, at såvel elevernes skemaer som medarbejdernes skemaer ændres. Årsagen er blandt andet konfirmationsforberedelsen, som præsterne har inde i skolens skema det første halve år ligesom en del medarbejdere har timer, der skal læses i et halvt år eller er blevet læst det sidste halve år.
Skemaerne er tilgængelige på forældreintra fra uge 8.

Håber at I alle får en rigtig god vinterferie og vi glæder os til at se jer igen.