Skolelederens blog

Nu er det jul…

– Og traditionen tro skrives der derfor et indlæg her på skolelederens blog. Heri er der denne gang både praktiske oplysninger, lidt ”fremtidsmusik” og lidt betragtninger af mere filosofisk karakter.

Det praktiske…

Sidste skoledag er onsdag den 21. december, og første skoledag i 2017 er tirsdag den 3. januar 2017 kl. 8.00.

I juledagene er dussen på Gl. Kongevej åben for tilmeldte børn d. 22. og 23. december samt d. 2. januar mellem kl. 6.30 og 17.00. Dussen er lukket mellem jul og nytår.  

Strukturcenterets dus er åben d. 22. og 23. december samt d. 27., 28., 29. og 30. december og den 2. januar for tilmeldte børn.

Sidste skoledag i december

Sidste skoledag på onsdag begynder i klasserne kl. 8.00. Her hygger man med kontaktpersonerne og rydder op. Omkring kl. 11.00 går man samlet i klassen og med klassens kontaktperson over til juleafslutning i kirken. Juleafslutningen begynder kl. 11.10 og slutter klokken cirka 11.45. Eleverne har fri herfra, men alle de yngste (0. til 3. årgang) følges tilbage til skolen og videre i dussen.

Det har været nogen usikkerhed omkring tidspunkterne, men ovenstående er de rigtige J

Der er i begrænset omfang plads til forældre til juleafslutningen i kirken. I så fald bedes man sidder bagerst i kirken – bagved 9. årgang, så der er plads til så mange børn i kirkerummet som muligt.

Det spændende…

Ellers er der mange spændende, nye opgaver i 2017 for Nr. Uttrup Skole. Den opgave, der måske optager skolens forældre mest, er den eventuelle lukning af Løvvangskolen. Alt tyder på, at den bliver vedtaget i byrådet den 23. januar 2017. For os betyder det i givet fald en stor udvidelse af skoledistriktet, og at vi dermed skal tage imod en stor del af Løvvangskolens elever.

Beslutter byrådet den 23. januar at lukke Løvvangskolen, vil vi snarest derefter indkalde til et forældremøde for alle skolens forældre, hvor vi gerne vil tale med jer om, hvordan vi har tænkt os at løse opgaven til glæde og gavn for alle. Vi vil også holde møde med Løvvangskolens forældre, ligesom der iværksættes en række andre tiltag hen over foråret og forsommeren. Vi skal nok holde jer orienteret!

Alle overordnede tiltag styres i et lille koordinationsudvalg bestående af skolechef Jakob Ryttersgaard og de fire ledere fra Nørresundbyskolerne, så processen bliver så god som muligt.

Nu falder julesneen hvid…

Nej, det gør den så ikke! Og det ser heller ikke ud til, at den kommer til det – i alt fald ikke i de første juledage.

Men julen handler heller ikke så meget om vejret. I Danmark har den udviklet sig til en hyggestund, noget man har sammen med familien, en tid, hvor vi dyrker vores traditioner, en tid, hvor man giver hinanden opmærksomhed og tilstedeværelse og tænker på store ting som afskaffelse af fattigdom, fred i verden og så videre – og så (i mine øjne – desværre) et stadig større forbrug, så mine gaver er mindst lige så store, fine og dyre som dine.

Julen er en underlig sammensat ting af oldnordisk lysfest og kristen højtid, af tro og overtro, ja, man kunne blive ved: Julen er på alle måder utrolig. De fleste elsker den, men nogle har det svært med den. For det er den tid på året, hvor forskellene på os træder allertydeligst frem. Der er familier, der ikke har råd, der er børn, der ikke ved, hvor de skal være juleaften og i juledagene, der er børn, der ved, at juledagene er fuld af skænderier, fordi der pludselig er nogle sammenhængende fridage og så videre.

Skolen skal være for alle. Nr. Uttrup Skole er for alle. Så uanset hvem vi er, og uanset hvilke muligheder vi hver især har, så er der plads til alle. Vi – både børn og voksne – skal huske, at der er forskel på folk, – og at hvis folk skal behandles retfærdigt, så skal de behandles forskelligt. Vi har ikke de samme muligheder, men det betyder ikke, vi ikke kan være sammen. Tvært imod er der endnu mere grund til at være sammen og holde sammen, så alle kan være med.

Med disse ord ønsker alle skolens elever, forældre, jeres familier og skolens medarbejdere en rigtig glædelig jul.

Jeg håber, det bliver en god jul for alle!

Bedste julehilsner

Orla Juul-Pedersen

Skoleleder