Skolelederens blog

Kalenderen siger 1. november og det mærkes tydeligt på flere parametre. Den lune sensommer er afløst af noget koldere temperaturer, og dagene bliver stadig kortere. Dette betyder, det er tid at finde reflekser og cykellygter frem, så eleverne stadig er synlige, når de færdes i trafikken, hvad enten det er til fods eller på cykel. Vi vil derfor gerne opfordre til, I får tjekket op på, om cykellygterne mon mangler batteri, eller om refleksen på jakken eller tasken trænger til at blive udskiftet.

Indvielse håndværk/design samt åbent hus

Som tidligere nævnt har vores håndværk og design-lokale været under ombygning hele dette skoleår, og det er derfor dejligt at kunne fortælle, at håndværkerne nu er ved at lægge sidste hånd på lokalerne, hvilket betyder, vi snart kan byde indenfor i de flotte, lyse og meget indbydende lokaler. Lokalerne er indrettet, så de ikke alene skal bruges i forbindelse med undervisningen i håndværk og design men også som lokaler, hvor især indskolingen får mulighed for bl.a. at samles i mindre grupper i formidlingsrummet eller arbejde med kreative aktiviteter i værkstedet.

I forbindelse med vores juletemadag d. 30. november, hvor vi traditionen tro klipper julepynt og pynter skolen, afholder vi åbent hus. De enkelte afdelinger melder selv ud, hvornår I som forældre er velkomne til at kigge forbi. Vi håber I i den forbindelse vil kigge forbi vores håndværk-design lokale, hvor der er mulighed for at se de nye, flotte lokaler, hilse på ledelsen og få en kop kaffe.

MinUddannelse

Vi har nu afholdt to cafeeftermiddage, hvor I som forældre har haft mulighed for at kigge forbi og få hjælp til MinUddannelse. Der er dog kun en enkelt forælder, der har benyttet sig af tilbuddet – om det skyldes, I som forældre har helt styr på brugen af læringsplatformen eller om tilbuddet er druknet i en travl hverdag er svært for os at vide. Vi håber dog, I fortsat vil spørge ind, hvis der er noget ved platformen, I ikke forstår, undrer jer over eller savner, så skal vi forsøge at svare jer på bedste vis. Skulle der på et senere tidspunkt opstå et behov for endnu en cafeeftermiddag, afholder vi gerne det.

Lukning af Løvvangskolen

Der er fortsat megen omtale af den formodede lukning af Løvvangskolen i medierne, og i den forbindelse bliver vi som skole ofte nævnt. Der opstår ofte mange rygter i forbindelse med en sag som denne, og det er derfor meget vigtigt for os at understrege, at såfremt der er noget, I som forældre bliver usikre på eller undrer jer over, er I meget velkomne til at henvende jer til os som ledelse. Vi forsøger løbende at holde jer orienteret her på bloggen, og så snart der er faldet endelig afgørelse i sagen i slutningen af januar, vil vi umiddelbart efter indkalde jer til et informationsmøde, hvor vi vil fortælle meget mere, og hvor der vil være rig lejlighed for jer til at spørge ind og kommentere.

Skolebestyrelsen har udarbejdet et høringssvar i forbindelse med forslaget om lukning af Løvvangskolen samt forslagene til de nye skoledistrikter. Der er deadline for høringssvar d. 4. november, hvorefter høringssvarene behandles i Skoleudvalget. Hvis I ønsker at følge med i skoleudvalgets arbejde og møder omkring lukning af Løvvangskolen, kan I følge med i dagsordener og referater på deres hjemmeside.

Spil dansk dagen

Torsdag d. 3. november er der traditionen tro Spil dansk dag. Her mødes vi med de øvrige tre Nørresundby skoler på torvet midt i byen, hvor vi sammen synger forskellige sange, ligesom skolernes kor og skoleorkestre også underholder fra scenen. Det plejer at være en skøn dag, hvor cirka 1500 elever synger sammen på tværs af klassetrin og skoler. Som altid følges venskabsklasserne både frem og tilbage, det plejer at gøre gåturen meget hyggeligere for både store og små. Husk påklædning efter vejret, dagen gennemføres uanset vejrgudernes lune.

Velkommen til ny afdelingsleder

Til sidst er det mig en stor glæde at kunne fortælle, et enigt ansættelsesudvalg i torsdags valgte Jacob Larsen som ny afdelingsleder til vores strukturcenter. Jacob er uddannet lærer, han har tidligere arbejdet i både folkeskolen samt specialklasseregi. Jacob har de seneste 8 år arbejdet som talentchef i AaB, hvor han bl.a. har haft ansvar for at implementere læringsmetoder og pædagogiske tilgange, der har været med til at sikre, at ledere, trænere, spillere, forældre og øvrige interessenter i samarbejde har formået at skabe et godt læringsmiljø for børnene/de unge. Valget faldt på Jacob, eftersom han fremstod stærkest på flere parametre, og vi er overbeviste om, Jacob bliver en gevinst ikke bare for vores strukturcenter men for skolen generelt.

Mange hilsner

Rikke