Skolelederens blog

Når vi kigger på kalenderen, fortæller den, der er efterår – men det er ikke til at tro, når man færdes udendørs. En skøn solrig uge lakker mod enden, og det gode vejr har budt på masser af aktiviteter udendørs, herligt vi stadig kan gøre brug af det udendørs læringsrum, uden der er behov for jakke eller tykke trøjer.

Farvel til medarbejdere – velkommen til nye

afsked-3       afsked5        afsked4

Med udgangen af august tog vi afsked med tre af vores lærere; Else Kjær, Ole Jensen og Peter Sørensen efter henholdsvis 23, 38 og 41 års lærergerning på Nr. Uttrup Skole. Det var en bevæget eftermiddag med både sange og taler, mange grin og historier fra “gamle dage” men også lidt tårer i øjenkrogene – det er ikke en nem beslutning at gå på pension efter så mange år. Når tre så erfarne lærere – faktisk med over 100 års anciennitet tilsammen – går på pension, er der mange kompetencer, der træder ud af døren sammen med dem. Både Else, Ole og Peter har været tre ildsjæle, der gennem alle årene har brændt for elevernes læring, haft et højt faglige niveau, altid formået at have et smil på læben og vigtigst af alt haft en god relation til eleverne. De vil blive savnet – ikke kun af kollegerne men uden tvivl også af eleverne.

Heldigvis kommer der nye kræfter til, og vi har pr. 1. september ansat Katrine Hagel Blaabjerg og Cathrine Winther. Katrine er ansat i en fast stilling, og skal bl.a. være en af de primære engelsklærere i udskolingen, ligesom hun fremadrettet skal varetage en del af undervisningen i dansk som andetsprog. Indtil Julie Gråkjær er tilbage fra barsel, skal hun desuden undervise i dansk i 1.b. Cathrine Winther er ansat i et barselsvikariat, hun er tilknyttet indskolingen, hvor hun bl.a. underviser i matematik. Derudover varetager hun en stor del af undervisningen i dansk som andetsprog.

Maria Markussen er desuden gået på barsel, i hendes barselsvikariat har vi ansat Trine Sloth Nielsen.

Elevernes hverdag

Som nogle af jer måske har bemærket på vores facebookside, sker der hele tiden masser af spændende læring for vores elever både på og udenfor skolen. Det er ikke altid, vi får beskrevet det her på hjemmesiden, vi vil derfor fremadrettet samle lidt billeder og tekst på nogle af disse oplevelser og løbende skrive om det her på siden. Allerede nu kan I under overskriften “en spændende og varieret skoledag” få et lille indblik i nogle af de mange aktiviteter, vi har haft i gang siden skoleårets start. Fremover vil I kunne forvente en sådan  opsamling her på hjemmesiden cirka en gang om måneden. Kan I ikke vente så længe, vil vi opfordre jer til at følge skolen på vores facebookside, her kommer der flere gange ugentligt nye indlæg.

Faglighed og trivsel

Som bekendt af to af skolens fire indsatsområder faglighed og trivsel, og det er begge dele noget vi arbejder med hver eneste dag i alle klasser, så eleverne dels bliver så dygtige som de kan, dels trives og har det godt på skolen. Som nogle af jer måske så på vores facebookside tilbage i august, blev vi som skole rangeret til den 3. bedste skole i Danmark baseret på undervisningseffekten. Undervisningseffekten måles ved at sammenholde skolens socioøkonomiske tal med de karakterer eleverne får, når de går ud af 9. klasse, og her viser tallene fra undervisningsministeriet med al tydelighed, at det er noget, vi er rigtig gode til her på skolen. Link til undersøgelsen:

https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/find-din-skoles-undervisningseffekt)  

Vi er naturligvis meget stolte af denne placering og ser det som et skulderklap og en indikator på, at vi har fat i noget af det rigtige. Vores lærere underviser som udgangspunkt udelukkende i deres linjefag eller det, der svarer til linjefagslignende kompetencer. Det betyder i praksis, at eleverne møder flere forskellige lærere i løbet af en uge end de ville gøre, hvis man vægtede få-lærerprincippet, men vi mener, det er vigtigt, at man som lærer har de bedste forudsætninger for at øge elevernes læring, hvis man er uddannet i et fag og brænder for det. Også selvom det betyder, at eleverne møder flere forskellige voksne.

I foråret gennemførte vores elever den årlige trivselsmåling, og her viser det generelle billede, at eleverne her på skolen er glade for at komme i skole, glade for deres lærere og har nogle gode kammerater. Her blev vi i slutningen af august placeret blandt de 20 % af skolerne i Danmark, hvor eleverne giver udtryk for at have den bedste trivsel. Link til undersøgelsen: http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-mest_20568.aspx

Det er altid rart, når tallene fra bl.a. målinger er med til at underbygge det indtryk vi selv har, nemlig at vi her på skolen har et trygt og godt læringsmiljø for eleverne. Udover det daglige fokus på trivsel i de enkelte klasser, har vi ligeledes vores trivsels- og venskabsklassedage, hvor netop trivsel og gode relationer er i fokus.

Fritagelse fra undervisningen

Vi oplever i stigende grad, at elever ønskes fritaget fra skolen pga. ferie. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at når man ønsker sit barn fritaget uden for de almindelige ferier, er det et valg, man træffer som forælder, og derfor vil barnet naturligt miste noget undervisning i den periode, barnet er fritaget. Vi kan ikke som skole tilbyde i detaljer at fortælle, hvad der skal ske i de dage/uger, den enkelte elev er væk, men efterfølgende er det muligt at få en tilbagemelding, hvis der er noget, der skal indhentes i eksempelvis matematikbogen.

Åbent hus

Vi har i mange år haft tradition for en del åbent hus-dage på Nr. Uttrup Skole, hvor man har  mulighed for at komme forbi og få et lille indblik i ens barns hverdag på skolen. Denne tradition vil vi gerne fortsætte, dog prøver vi indeværende skoleår en lidt anden model. Frem til årsskiftet er der åbent hus på hele skolen følgende datoer:

Fredag d. 14. oktober – motionsdagen, hvor I som forældre er velkomne til at kigge forbi og være aktive sammen med jeres barn

Onsdag d. 30/11 – juleklippedag, her vil afdelingerne selv skrive ud, i hvilket tidsrum I kan kigge forbi.

Udover ovennævnte datoer vil den enkelte afdeling to gange i løbet af skoleåret invitere jer til at kigge forbi eksempelvis i forbindelse med projektuger, faguger eller lignende. Disse datoer vil blive meldt ud af den pågældende afdeling i god tid via forældreintra.

Koldkær-bestyrelsen

Som bekendt ejer vi som skole Sundby Hvorup Feriekoloni sammen med Løvvangskolen og Gl. Lindholm Skole. Vi er en af de skoler, der bruger kolonien mest, eftersom 3.-9. årgang samt vores specialklasser gør brug af kolonien hvert år. Der har netop været valg til Koldkær-bestyrelsen, og i den forbindelse er jeg meget glad for at kunne fortælle, at vi har hele tre medlemmer af bestyrelsen her fra skolen. Per Kræmmer sidder som medarbejderrepræsentant, mens Heidi Smed og Lene Milwertz sidder som forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Lene Milwertz er ligeledes formand for Koldkærbestyrelsen. Vi håber, I som forældre vil bakke op om bestyrelsens arbejde og bl.a. deltage i arbejdsdage mv., så kolonien hele tiden kan fremstå mest mulig indbydende til glæde for vores elever.

MinUddannelse

Som tidligere skrevet på bloggen er vi i indeværende skoleår i fuld gang med at øve os i at bruge den nye læringsplatform MinUddannelse. Men det er ikke kun medarbejdere og elever, der skal øve sig i brugen heraf, I skal også som forældre lære en ny digital platform at kende. I den forbindelse vil vi derfor gerne tilbyde jer at komme forbi på skolen og få hjælp til, hvordan I kommer i gang med at bruge platformen. Følgende to datoer er der cafeeftermiddage:

Tirsdag d. 4. oktober kl. 16.00-17.00

Tirsdag d. 25. oktober kl. 15.00-16.00

Vi mødes i skolens personalerum, hvor vores IT-vejleder Kim Christiansen vil være behjælpelig med det tekniske eller svare på spørgsmål omkring platformen. Husk at medbringe egen computer eller tablet.

Lukning af Løvvangskolen

Som I formodentlig har hørt gennem medierne, har skoleudvalget indstillet Løvvangskolen til lukning samt godkendt forslag til nye skoledistrikter. Dette har stor betydning for os som skole, da vi ud fra forslaget til nye skoledistrikter skal modtage 75 % af Løvvangskolens tidligere skoledistrikt. Såfremt byrådet til januar endeligt beslutter en lukning af Løvvangskolen fra august 2017, går vi et spændende forår i møde. Et forår, hvor vi skal tage imod en del nye elever på skolen, og i den forbindelse vil vi naturligvis holde jer løbende orienteret, så både elever, medarbejdere og I som forældre er bedst muligt informeret og dermed klædt på til give de nye elever og klassekammerater en god start på Nr. Uttrup Skole. Hvad det vil betyde for de enkelte klasser, har vi endnu ikke noget overblik over, men når de endelige politiske beslutninger er taget, og vi har det fulde overblik over, hvor mange og i hvilke klasser, vi skal modtage elever, hører I nærmere. Orienteringen vil løbende ske via forældreintra, men vi vil også afholde et eller flere informationsmøder for jer forældre, hvor vi kan orientere jer, og I har mulighed for at spørge ind.

God weekend

Mange hilsner

Rikke