Skolelederens blog

Gensyn med klassekammerater, der har været savnet de sidste seks uger, udveksling af ferieoplevelser, masser af smil, grin og glade stemmer – med andre ord – skolen emmer igen af liv og glade børn. Det er skønt at se hver og en af dem igen, ligesom vi er glade for også at kunne sige velkommen til en god håndfuld nye elever, der hen over sommerferien har valgt Nr. Uttrup Skole aktivt til. Vi indleder skoleåret med 312 elever i almenskolen samt 36 elever i vores strukturklasser – et samlet elevtal på 348 elever, næsten 20 elever flere end vi havde sidste år i begyndelsen af august.

Sprog og omgangstone som indsatsområde

Det pædagogiske personale har den seneste halvanden uge arbejdet hårdt på at planlægge skoleåret, forberede det faglige stof til eleverne og klargøre klasselokalerne. Stor var glæden derfor, da eleverne endelig myldrede ind og skoleåret for alvor blev skudt i gang. Midt på formiddagen var hele skolen samlet i spisesalen, her blev der budt velkommen tilbage fra ferie, sunget et par sange og talt om nogle af de ting, der skal være fokus på i dette skoleår. Et af de områder, vi talte med eleverne om, var sproget og omgangstonen dem imellem. På Nr. Uttrup Skole er trivsel et af vores fire indsatsområder, og for at alle kan trives, mener vi, det er nødvendigt, at der er en god tone og en gensidig respekt eleverne imellem, da et rart undervisningsmiljø naturligt smitter af på både glæden ved at gå i skole og lysten til at lære.

Vi oplever, som mange andre, at ordvalg og omgangstone eleverne imellem samt i enkelte tilfælde, når elever tiltaler lærere, kan være stadigt hårdere og mere råt. Ingen tvivl om, at tonen og sprogbrugen på sociale medier, i sangtekster mv. har en stor andel i dette, og at grænserne stille og roligt er ved at flytte sig. Vi ønsker imidlertid, at der på Nr. Uttrup Skole er en rar og positiv omgangstone både eleverne samt elever og personale imellem, vi vil derfor i løbet af skoleåret kontinuerligt arbejde med sprog og omgangstone på alle klassetrin. Vi håber naturligvis, I som forældre vil bakke op om dette, I vil høre nærmere fra jeres barns kontaktpersoner, hvornår der specifikt arbejdes hermed i de enkelte klasser, ligesom vi løbende vil orientere om, hvordan I kan sætte fokus på det gode sprog hjemme.

Nyt personale

Et nyt skoleår betyder oftest også velkommen til nyt personale, og i år er ingen undtagelse. Julie Gråkjær er som bekendt på barsel, i hendes vikariat har vi ansat Cecilie Schmidt Nøhr. Else Kjær valgte lige op til sommerferien at gå på pension, hendes stilling er p.t. slået op, indtil da læses hendes timer af Ole Jensen. Ole Jensen går ligeledes på pension d. 31. august, hans stilling er imidlertid indregnet i skolens samlede normering, der ansættes derfor ikke en ny i hans sted.

Orla Juhl-Pedersen er tilbage i ledelsesteamet men endnu ikke på fuld tid, Michael Hvelplund Pedersen er derfor fortsat konstitueret som viceskoleleder. En del af hans skema bliver derfor læst af Jonas Sønderby.

I strukturcenteret har vi fastansat Katrine Damm som lærer samt ansat Kathrine Holm, Peter Hugo Hansen og Betina Iversen som pædagoger.

Vi byder alle nye medarbejdere velkommen og håber de vil falde godt til på skolen, og at I forældre vil tage godt imod dem.

Ombygning af håndværk- og design

De forældre, der har deres daglige gang i indskolingshuset, har formodentlig bemærket, at en del af huset p.t. er afskærmet og fremstår som en byggeplads. Dette skyldes, vi er i fuld gang med at få renoveret og ombygget vores håndværk- og design-lokale, der som bekendt ligger i forlængelse af indskolingshuset. Håndværkerne er i fuld sving, dette medfører uundgåeligt lidt smågener, men vi forsøger at imødekomme så meget som muligt, så det får mindst mulig indvirkning på elevernes dagligdag – men helt undgå at bemærke det, kan vi desværre ikke. I den del af byggeprocessen der p.t. foregår, vil yderdøren ud til den store skolegård være blændet af. Elever og personale benytter derfor de to yderdøre i gavlen. Under byggeprocessen er det af naturlige årsager heller ikke muligt at benytte håndværk-og design-lokalet til undervisning, disse lektioner vil derfor foregå i vores billedkunstlokale. Det skal som bekendt være skidt, for det kan blive godt, og vi glæder os meget til at kunne slå dørene op til et flot, nyt håndværk- og design-lokale.

Min Uddannelse

Som tidligere skrevet skal Min Uddannelse – den nye læringsplatform – implementeres fra dette skoleår. I vil derfor i fagene dansk og matematik samt de fag, der i øvrigt er obligatoriske ift. at fremgå af en elevplan, løbende kunne følge jeres barns læringsprogression. Arbejdet med læringsplatformen er fortsat nyt for personalet, det er derfor vigtigt at understrege, at vi fortsat øver os – men som med alt andet her i livet, hvad enten man øver sig i at jonglere med en fodbold, udtale franske gloser eller noget helt tredje, ja så bliver man bedre, des mere man øver sig. Det forventer vi også at blive i takt med vi bliver stadig mere fortrolige med platformen. Ud over de faglige mål og forløb i en stor del af fagene kan følges via Min Uddannelse, vil I som forældre fortsat modtage månedsbreve, så I kan følge med i klassens faglige og sociale liv.

Fælles forældremøder

Årets første forældremøder i almenskolen vil blive afholdt afdelingsvis. Mødet vil indledes fælles for alle årgangene i afdelingen, og her vil følgende bl.a. være på dagsordenen:

Præsentation af afdelingens personale, kort intro til Min Uddannelse, skolens indsatsområde ift. sprog og omgangstone, trivsel mv. Efterfølgende vil forældremødet foregå klassevis. Datoerne er følgende:

Indskolingen: onsdag d. 7. september kl. 15.30-17.00

Mellemtrinnet: onsdag d. 21. september kl. 15.30-17.00

Udskolingen: onsdag d. 14. september kl. 15.30-17.00

Vi er glade for at være kommet godt i gang med et spændende skoleår og ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med jer forældre.

Mange hilsner

Rikke