Rammer for IT og devices i indskoling og DUS på Nr. Uttrup Skole

Digitale medier og devies er og bliver et vigtigt kommunikations- og læringsværktøj i børnenes hverdag. Derfor skal disse rammer være med til at understøtte og fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende digital kultur. 

  • Vi ønsker et miljø, hvor brugen af digitale medier har et pædagogisk og læringsmæssigt sigte
  • Vi ønsker et miljø, hvor brugen af digitale medier bl.a. bidrager til udviklingen af børn og unges digitale dannelse
  • Vi ønsker et miljø, hvor brugen af digitale medier indgår i de sociale fællesskaber og understøttes sociale kompetencer 
Generelt omkring brugen af devices

For en stor del af børn og unge er computerspil en fascinerende og spændende aktivitet. De bruger computerspil til underholdning, udvikling af kompetencer, afkobling, egen fordybelse  og til at skabe et socialt netværk. 

For at understøtte dette, må børnene hver dag spille på devices udleveret af skolen i DUS fra 6.30-7.30 og igen fra kl. 16-17. Vi har valgt denne afgrænset periode, da vi på den måde kan understøtte, at andre aktiviteter også kommer i spil, samt at det sidst på dagen er en god måde at afslutte en hektisk dag på. 

Derudover benytter vi i it som en pædagogisk aktivitet i DUS på lige fod med andre pædagogiske aktiviteter. 

Regler for spilletid: 

  • man spiller på skolens udleverede devices. 
  • man må kun spille alderssvarende spil.
  • man må ikke gå på youtube.

PlayStation, Wii og gamerrum. 

I det blå rum er der mulighed for, at alle børn i DUSSEN benytter vores Wii. Her vil der være mulighed for enkelte spil samt Just dance, som vil være voksenstyret. 

I vores gamerrum i lokale 18 vil 3. årgang have mulighed for at komme over og spille computer. Denne aktivitet vil være voksenstyret og der er kun mulighed for at 10 børn, kan deltage af gangen. Her vil vi have fokus på spil til de største børn og vil bl.a. benytte fortnite, som vi oplever, at de fleste børn benytter. Når vi vil benytte fortnite, er det for at træne/lære god net etik. 

I lokale 6 og 7 vil der være playstation og nintendo switch, som 2. og 3. årgang må benytte. Vi har fokus på, at vi gerne vil tilbyde spil, som understøtter fællesskab og samarbejde. Alle børn får mulighed for, at spille 15 min hver dag i en turnus. Vi har fokus på, at der i perioder, er en voksen, som spiller med og kan være rollemodel for børnene.  

Gaming friday 

1. fredag i måneden, er der mulighed for at spille i eftermiddags DUS.  

Mobiltelefoner og smarture. 

I DUStid må børnene ikke benytte deres telefoner. I kan ikke kontakter jeres børn på telefoner og smarture, men skal kontakte DUSSEN med besked, da vi ikke kan og må sende børn hjem m.m. uden aftale med forældrene. 

I forbindelse med voksenstyret aktiviteter kan telefonen benyttes. 

Børnene  må ikke tage billeder eller lave videoer af de andre børn og voksne. 

Film/biograf

Film og skolens biograf benytter vi nogle gange, som en voksenstyret aktivitet. Det kan være i undervisnings øjemed eller som en fælles aktivitet hvor underholdning og samvær er formålet. Vi viser altid film, som er rettet mod børnenes alder.