Nyt på bloggen

Så er der igen nyt på bloggen.

Denne gang handler det blandt andet om valg til skolebestyrelsen og vores nylige kåring som Aalborgs bedste skole.

Valg til skolebestyrelsen

I maj måned 2016 er der igen valg til skolebestyrelsen. Datoen, der skal reserveres, er den 11. maj 2016 kl. 19.00. Der er en hel del formaliteter omkring valget. Læs om dem på skolens hjemmeside under “Info om forskudte valg til skolebestyrelsen 2016”.

Læs også sidste blogindlæg, hvor der står en del omkring valget.

Aalborg Kommunes bedste skole

Der er rigtig mange, der gerne vil måle skolerne i forhold til hinanden. Hvilken er den bedste skole? Og hvordan måler man det?

Vi ser målinger, der tager udgangspunkt i elevernes karakterer ved 9. klassesprøven, målinger, der tager udgangspunkt i skolernes trivselsmåling og så videre.

Søndagsavisen havde for nylig et bud på en måling, hvor man tog udgangspunkt i undervisningseffekten (40 %), trivsel (20 %), elevfravær (20 %) og lærernes linjefagskompetencer (20 %), en måling der placerede os som Aalborgs bedste skole. Det kan altid diskuteres, hvordan man kan måle, og hvordan de forskellige elementer skal vægtes, men det vi finder særligt ved netop denne måling er, at den medtager flere parametre, hvilket vi ser som en styrke. En god skole er ikke alene en skole, hvor man måles på eks. karaktergennemsnit, andre vigtige pejlemærker er, at eleverne trives, er glade for at komme i skole og mødes af lærere der er uddannede i og brænder for deres fag. Vores nylige placering som Aalborgs bedste skole ud fra ovennævnte parametre ser vi som en anerkendelse af og et billede på, at vi som skole har fat i noget af det rigtige. Vi er dog også meget bevidste om, at der fortsat er områder, vi har brug for at øve os på, have mere fokus på eller i højere grad indtænke i den daglige praksis. Eksempelvis er vi fra indeværende skoleår begyndt at arbejde i afdelinger, ligesom vi er begyndt at tænke mere i årgange frem for klasser. Alt sammen med det formål at lave en bedre skoledag for jeres børn, hvor vi har fortsat fokus på deres trivsel og faglige udvikling. Dette udviklingsområde er vi ikke nået i mål med, men det er et af flere områder, vi fortsat vil prioritere at dygtiggøre os på.

Påskeferie

Traditionen tro holder skolen påskeferie i næste uge. Der er altså ingen undervisning mellem den 19. og den 28. marts 2016 begge dage inklusive. Første undervisningsdag efter ferien er tirsdag den 29. marts 2016 fra kl. 8.00.

Dussen på Gl. Kongevej er åben mandag, tirsdag og onsdag i uge 12 fra kl. 6.30 til kl. 17.00. Dussen ved strukturcentret er ligeledes åben de tre pågældende dage efter aftale med de tilmeldte børn.

Nye medarbejdere

Som barselsvikar for Julie Gråkjær er ansat Pernille Sørensen. Pernille begynder her på skolen fredag d. 1. april, og hun kommer med erfaring fra såvel almenskolen som specialskolen. Vi ønsker Pernille velkommen og glæder os til samarbejdet.

 

Vi ønsker jer alle en god påske og glæder os til at se jer igen.