Nyt fra Skolelederens blog

Foråret er nu for alvor ved at melde sin ankomst, ikke kun ifølge kalenderen men tydeligvis også på vejret, det er skønt. Varmere vejr betyder naturligt flere muligheder for at flytte dele af undervisningen udendørs, og det er da også tydeligt, at såvel elever som personale nyder i højere grad at kunne inddrage udenomsarealerne til en en del af klasseværelset.

 

Skolefest

I sidste uge havde vi den årlige skolefest for 0.-5. årgang, en hyggelig aften med masser af glade børn, engagerede forældre og ikke mindst en 5. årgang, der leverede en pragtpræstation i form af musicalen Gasolin. Eleverne havde arbejdet benhårdt i mange uger op til premieren, og teamet omkring klassen havde lagt mange kræfter i at øve både sange, replikker, lave kulisser, arbejde med lys og lyd og ikke mindst få musik og forestilling til at gå op i en højere enhed. En stor tak til alle, der var en del af denne proces.

Til skolefesten var der en dejlig og positiv stemning, og det var rart at se så mange glade børn løbe rundt mellem boder, give den gas på dansegulvet eller udfordre hinanden på rodeotyren. Det var også dejligt at opleve den store forældreopbakning, jeg er meget imponeret over kreativiteten og det store arbejde, der ligger bag at opstille så mange boder. Enkelte har spurgt ind til, hvad overskuddet fra skolefesten går til. Faktisk er der ikke et overskud – indkøb af drikkevarer, slik og chips samt leje af rodeotyr, slush ice-maskine, fadølsanlæg mv. er udgifter, der stort set går lige op med de indtægter, der kommer ind ved salg – som regel endda med et mindre underskud. Skolefesten er derfor ikke noget, skolen tjener på, det er derimod en hyggelig aften, hvor elever, forældre og personale kan mødes under uformelle og hyggelige rammer og få talt sammen på kryds og tværs.

 

Prøver

I disse dage er vores 9. klasser i fuld gang med de skriftlige prøver, og der lægges fra elevers side stor iver og engagement i at gøre sit bedste. Dette er altid en meget spændende tid på året, hvor man som 9. klasses elev dels skal “måles på”, hvad man har lært i løbet af sin folkeskoletid, men samtidig også skal sige farvel til kendte og trygge rammer, kammerater og lærere. Sidste skoledag for 9. klasse er i år fredag d. 27. maj, en dag vi altid ser frem til med spænding, ikke mindst fordi den traditionsrige fodboldkamp mellem 9. klasses eleverne og personalet skal afvikles. De sidste mange år har sejren gået til personalet – mon dette skal ændres i år – ikke hvis du spørger personalet, men mon ikke 9. klasserne er af en anden mening.

 

Min uddannelse

Som tidligere nævnt skal alle skoler fra august 2017 have implementeret en digital læringsplatform, der skal give adgang til information om elevernes læring, trivsel og fravær. I Aalborg Kommune er valget faldet på Min Uddannelse, og vores pædagogiske personale er i øjeblikket i fuld gang med at blive introduceret i brugen af denne platform. Dette betyder i praksis, at vi lige nu øver os i bl.a. at lægge læringsforløb ind, opstille mål mv. Hvis I som forældre logger på Min Uddannelse vil I derfor muligvis opleve, at der ligger forløb og mål for jeres barn i enkelte eller flere fag – men eftersom vi er i en øveproces og er forskellige steder i denne proces, er det ikke nødvendigvis “rigtige” forløb og mål, der ligger på portalen, ligesom der muligvis endnu slet ikke er lagt noget ind. Dette skyldes, man kan lægge fiktive forløb ind, lege lidt med dem, fjerne dem igen osv. Hvad jeres barn lige nu arbejder med i de enkelte fag, fremgår derfor fortsat af de nyhedsbreve, ugeplaner mv., der benyttes i de enkelte klasser. Når vi kommer tættere på det nye skoleår, vil I naturligvis blive informeret nærmere om, hvad I kan forvente jer af platformen.

 

Trivselsdag

Fredag d. 13. maj har hele skolen (undtaget 9. klasserne, der er travlt optaget af prøver) trivselsdag. Vi har denne gang valgt at hele skolen samles om et “stort stjerneløb”, hvor venskabsklasserne grupperes og besøger mange forskellige poster i løbet af dagen. Undervejs starter vi de store grill op, griller pølser og serverer mad for alle skolens elever. Skoleboden er lukket den dag, eleverne skal derfor medbringe formiddagsmad samt evt. supplement til pølserne hjemmefra, ligesom fornuftigt tøj man kan røre sig i samt en drikkedunk er en god ide. Dagen slutter kl. 14.00 for hele skolen. Vi ser frem til en rigtig hyggelig dag og håber vejrguderne er med os.

 

Talenthold

I sidste uge var en mindre gruppe af vores 9. klasser med i et indslag på TV Nord omhandlende vores tætte samarbejde med gymnasiet omkring talenthold. Vi har de senere år sendt flere af vores 9. klasser, der er særligt interesserede i bl.a. naturfag til undervisning på gymnasiet med det mål at gøre dem så fagligt dygtige som muligt. Et samarbejde både vi og gymnasiet er rigtig glade for, og som er med til at bygge endnu tættere bro mellem skole og ungdomsuddannelse. Hvis I har lyst til at se indslaget, er der et link hertil på vores facebookside.

 

Valg til skolebestyrelsen

På onsdag – d. 11. maj kl. 19.00-21.00 – er der som tidligere skrevet valg til skolebestyrelsen. Vi oplever at have en god skole, en skole der er i god udvikling, og som det seneste år er kommet godt i gang med at sætte en retning på, hvilke indsatsområder, der skal kendetegne skolen. En god skole fortjener en god skolebestyrelse, vi håber derfor meget, at der blandt jer forældre er nogle, der har lyst til at indgå i et samarbejde om fortsat at være med til at udvikle Nr. Uttrup Skole. Mød derfor gerne op næste onsdag kl. 19.00 i skolens personalerum, hvor valgmødet vil foregå.

 

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig god Kristi Himmelfartsferie, vi håber, I vil nyde den forlængede weekend og at I får mulighed for at tilbringe lidt ekstra tid med jeres kære.

Mange hilsner

Rikke