Nyt fra skolelederens blog

Foråret er så småt ved at gøre sit indtog, vejret bliver lunere, og sædvanen tro betyder det også, at det udendørs læringsrum bliver brugt væsentlig mere i løbet af skoledagen. Skolegård og grønne arealer emmer af liv, og der bliver bl.a. løbet tabeller, øvet tyske gloser og terpet staveord til den store guldmedalje.

         

Denne tid på året er noget helt særlig for vores 9. årgang, der nu er ved at sætte deres sidste punktum som elever her på skolen. Fokus er på prøverne, og det er altid en periode med masser af spænding, nervøsitet og sommerfugle i maven. Vi oplever at have en fantastisk 9. årgang, der, ikke bare dette skoleår men gennem hele deres skoletid, har arbejdet for at fastholde og udvikle et godt klassefællesskab, ligesom de med tiden har oparbejdet en god læringskultur, hvor det er in at gøre sit bedste. Vi glæder os derfor meget til at opleve dem vise noget af alt det, de har lært, når de mundtlige prøver snart går i gang.

Inden da er der naturligvis lige en sidste skoledag, der skal markeres. Det sker onsdag d. 24. maj, og traditionen tro indledes dagen med morgenbord for årgangen samt inviterede lærere. Herefter er der karamelkastning rundt omkring på skolen efterfulgt af henholdsvis fodboldkamp og rundbolddyst mod personalet. Ifølge de garvede lærere på skolen, der har været her i snart 40 år, har eleverne kun vundet et enkelt år, så vidt de kan huske. Om det nu helt er sandheden skal jeg lade være usagt, men sikkert er det, af eleverne får kamp til stregen.

Onsdag d. 21. juni kl. 19.00-21.00 er der dimission, 9. årgangs forældre har fået tilsendt en særskilt invitation hertil via forældreintra.

Lidt nyt fra hverdagen på skolen
Indeværende skoleår har en del af vores 6. klasses elever været såkaldte gameboosters for indskolingseleverne. Det betyder i praksis, at de har brugt nogle af deres frikvarter på at lege med 0.-3. klasse, hvilket har været en stor succes. De yngste elever ser i den grad op til “de store” fra 6. årgang, og de elsker, når de kommer og sætter aktiviteter i gang. Som tak for det store engagement 6. årgang har lagt i denne opgave, fik de en tur til Nordjyllands idrætshøjskole i Brønderslev, hvor de studerende havde planlagt et stjerneløb med masser af sjove aktiviteter. Tusind tak til gameboosterne – I har i den grad gjort en forskel for vores yngste elever.
                

I slutningen af april havde udskolingen en anderledes oplevelse, de var nemlig til fortællekoncert med Mathilde Falch. Mathilde  sang og fortalte om sit liv, som har været præget af spiseforstyrrelse og misbrug. Det var en meget hjertevarm og tankevækkende koncert, som ramte eleverne både musikalsk og følelsesmæssigt.

I sidste uge havde vi besøg af nogle af de 42 elever, der skal begynde i 0. klasse til august. Det var en rigtig hyggelig dag, og det er en fornøjelse at opleve den iver, glæde og nysgerrighed, børnene møder med. Målet med besøget er at skabe så tryg og god en overgang mellem børnehave og skole som muligt, og det er vores oplevelse, børnene er meget begejstrede for disse besøgsdage.

                

Nye elever fra Løvvangen
Jeg har nu haft indskrivningssamtaler med de elever fra Løvvangskolen, der skal starte hos os til august. Der er indskrevet 35 nye elever, og ud fra samtalerne at dømme, er det ikke bare vores elever, der glæder sig til at tage imod nye kammerater, men også de mange nye elever, der glæder sig til at blive en del af Nr. Uttrup Skole. Jeg må endnu engang rose både jer og jeres børn, for det er helt tydeligt, at de mange nye kammerater og deres forældre har oplevet en meget positiv modtagelse her på skolen. En modtagelse der har gjort, at nervøsitet og usikkerhed over et skoleskifte er afløst af forventning og positiv spænding over alt det nye.  Uanset hvilken klasse jeg kommer rundt i, hører jeg kun eleverne tale positivt om deres nye kammerater, og der er ingen tvivl om, at I som forældre har en stor andel i, at det er den positive fortælling, der dominerer. Tak for det!

Tirsdag d. 6. juni er der Åbent Hus for de nye elever og deres forældre, hvor de kan komme forbi og hilse på deres barns nye lærere og få en rundvisning på skolen. Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag, og personalet glæder sig til at hilse på de nye elever og deres forældre.

Med de nye elever samt en relativ stor 0. årgang kommende skoleår, får vi et samlet elevtal på cirka 400 elever. Det betyder, vi er to-sporet på stort set alle årgange, hvilket vi er meget glade for.

Nye ansatte pr. 1. august
Selvom kalenderen kun skriver midt i maj, er planlægningen af kommende skoleår allerede i fuld gang. Vi har i den forbindelse ansat en del nye medarbejdere til både almen og struktur.
I strukturcenteret er Merete Hyldgaard Kristensen ansat som lærer. Merete har tidligere været ansat på Nibe Skole i deres specialklasser og har derfor stor erfaring med netop denne børnegruppe, senest har hun desuden været ansat ved Ung Aalborg.
I strukturcenteret er også Helle Rindum Jørgensen ansat som pædagog, Helle kommer fra en stilling på Løvvangskolen.

I almenskolen har vi ansat Louise Winkel Andersen og Sarah Isabella Larsen som lærere i vores indskoling. Louise kommer fra en stilling på Løvvangskolen, mens Sarah kommer fra en stilling på Langholt Skole. Begge har erfaring i arbejdet med indskolingselever, ligesom Louise har stor erfaring i arbejdet med to-sprogede børn.

På mellemtrinnet har vi ansat Cathrine Winther som lærer, Cathrine har indeværende skoleår gået i Julie Gråkjærs barselsvikariat, og vi er glade for, hun nu er blevet en fast del af personalegruppen. Cathrine har også stor erfaring i arbejdet med to-sprogede børn.

I udskolingen har vi fastansat Jonas Sønderby, Jonas har indeværende skoleår været vikar for Michael Hvelplund Pedersen, der som bekendt har været konstitueret viceskoleleder.  

Derudover har vi ansat Henriette Skov Kristensen og Dorthe Lønstrup som pædagoger, Henriette kommer fra en stilling på Herningvejen Skole, mens Dorthe p.t. er ansat på Løvvangskolen.
Endelig har vi ansat Moussa Jadon som pædagogmedhjælper, Moussa kommer ligeledes fra en stilling på Løvvangskolen.

Derudover mangler vi at ansætte to lærere, dette falder på plads i næste uge, hvorefter vi kan få de sidste brikker i fagfordelingen til at falde på plads og skemalægningen kan gå i gang.
Vi glæder os til at tage imod de mange nye medarbejdere, og håber de alle falder godt til på skolen.

Farvel til Orla

Som Orla skrev rundt i sidste uge, stopper han på Nr. Uttrup Skole med udgangen af august. Orla ønsker at markere det sammen med børnene på denne side af sommerferien, og vi er derfor i fuld gang med at planlægge en hyggelig afsked, så både børn og voksne kan få sagt et varmt og velfortjent farvel til Orla. Orla har været en del af Nr. Uttrup Skole siden 2003, og Orla har gennem alle årene lagt enorme kræfter og ihærdighed i, at Nr. Uttrup Skole skulle være en god skole for både børn og voksne. Orla har med sit rolige og nærværende væsen altid haft en god relation til både elever, forældre og personale, og han har altid haft netop elevernes trivsel og faglighed som omdrejningspunkt i alt, hvad han stod for. Orla vil blive savnet på skolen, og vi vil derfor gøre alt for, at afskeden med ham bliver både varm og mindeværdig, for det har han om nogen fortjent.

Processen omkring ansættelse af ny skoleleder blev indledt med første møde i ansættelsesudvalget i mandags, og det forventes, at vedkommende kan indtræde stillingen pr. 1. august. 

Mange hilsner
Rikke