Nyt fra skolelederens blog

I sidste uge havde vi igen besøg af vores nye kammerater fra Løvvangskolen, et par rigtig hyggelige timer, hvor vores elever i den grad formåede at tage godt imod deres nye klassekammerater. Skolen var pyntet op med flag og søde velkomsthilsner på tavlen, og alle klasser havde forberedt et hyggeligt indhold, der både indbød til socialt samvær men også et lille indblik i noget af det faglige, der arbejdes med rundt omkring i klasserne. Eleverne fra Løvvangen havde mange sommerfugle i maven inden første besøgsdag, men ifølge personalet fra Løvvangen er sommerfuglene nu afløst af en begejstring og glæde ved snart at skulle herned at gå. Flere elever har efterspurgt flere besøgsdage, og de giver udtryk for, det har været meget positivt at være sammen med vores elever. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at rose både jer og jeres børn. Ingen tvivl om at en positiv fortælling hjemme omkring middagsbordet, hvor de mange nye kammerater omtales i positive vendinger er med til at understøtte os i at løfte opgaven i at tage imod så mange nye kammerater. Tak for det! Jeg vil også bede jer rose jeres børn, de har på alle måder været meget imødekommende og ikke mindst interesserede i at lære deres nye kammerater at kende. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at to besøgsdage med så mange positive indtryk for både elever og medarbejdere fra Løvvangen er med til at gøre opstarten til august væsentlig nemmere.

Umiddelbart efter påskeferien påbegynder vi indskrivningssamtaler med de nye elever og deres forældre. Når vi er igennem dem, har vi et reelt billede af, hvor mange elever, der begynder på de enkelte årgange – og i forlængelse heraf også, hvorvidt dette bliver klasseudløsende på henholdsvis 3., 6. og 8. årgang. Såfremt dette er tilfældet, indkalder vi til forældremøde på de pågældende årgange i løbet af maj måned. Herefter indledes en proces, jvf. skolens princip for klasser, og vi forventer at have evt. nye klasser sammensat i begyndelsen af juni måned.

Faguge og skolefest
I næste uge er der faguge, og der arbejdes med mange forskellige og spændende emner hele ugen. Indskolingen arbejder med lys, luft og farver, på mellemtrinnet er 5. årgang travlt optaget af at øve musical, som de skal fremvise til skolefesten, mens 6. årgang skal arbejde med vikingetiden. Udskolingen arbejder med fagdage, for 7. og 9. årgang vil dette foregå i Koldkær, da netop disse årgange skal på hyttetur i næste uge.

Skolefesten for 0.-5. årgang løber også af stablen i næste uge. Som tidligere nævnt er det 5. årgang, der står for årets musical. De fremviser Grease og jeg tør godt love, det bliver et brag af en forestilling. Vi håber, I har tid og lyst til at kigge forbi, 5.A opfører deres forestilling kl. 16.30, og 5.B deres kl. 18.30.

Skolefesten har gennem længere tid været drøftet i bl.a. skolebestyrelsen, og vi er nået frem til, at indholdet med bl.a. klasseboder kan trænge til en retænkning. Den nuværende form vil derfor blive ændret næste skoleår, og hvad det vil betyde i praksis, vil I høre nærmere om. Indtil da glæder vi os meget til næste uge og håber på en hyggelig aften med glade og feststemte børn og voksne.  

Rynkebyløbet
Sidste år deltog indskolingen i Rynkebyløbet, hvis mål var at samle penge ind til kræftramte børn og deres familier. Det var en rigtig god dag med et godt og vedkommende formål, hvor vi havde mange gode drøftelser rundt i klasserne om vigtigheden af at hjælpe andre. Vi oplevede dog også, at det var et løb, hvor der var mange penge involveret. Nogle børn løb mange penge ind, mens andre ikke havde helt så mange sponsorer. Vi gjorde meget ud af at tale med eleverne om, at det ikke handlede om det specifikke beløb, den enkelte samlede ind, men derimod vigtigheden af at hjælpe andre, men oplevede alligevel, at pengebeløbet fik betydning eleverne imellem. Vi har efterfølgende drøftet denne problematik i skolebestyrelsen og er nået frem til, at vi ikke ønsker at deltage i Rynkebyløbet i år. Vi vil i stedet prioritere andre måder, hvorpå vi kan arbejde med det vigtige tema omkring at hjælpe andre. Måder hvorpå den enkelte elev ikke skal skaffe sponsorer eller have penge op af lommen. En måde kunne være gennem Danmarksindsamlingen, hvor elever ved at gøre gode gerninger, kan modtage godhedsbeviser, som Ole Kirk-fonden honorerer med 25 kr. pr. god gerning.

Venskabsklassedag og trivselsmåling
Midt i marts havde vi igen en af vores venskabsklassedage, og det var som altid en rigtig hyggelig dag. Denne gang var det de ældste elever, der havde forberedt indholdet, og som det fremgår af billederne var der gang i mange spændende og anderledes aktiviteter. Det er skønt at opleve, hvordan de yngste elever på alle måder ser op til deres ældre kammerater – og hvor bevidste de ældste elever er om at leve op til netop dette. Disse unikke venskaber på tværs af alder er uden tvivl med til at skabe tryghed og trivsel hos de yngste elever samtidig med, det skaber en bevidsthed omkring det at drage omsorg og hjælpe hos de ældste elever.

Apropos venskaber og trivsel gennemførte eleverne i sidste uge den årlige trivselsmåling, og vi ser frem til at få resultatet. Sidste år fik vi et meget flot resultat, der bekræftede den oplevelse vi har i hverdagen, nemlig at eleverne på Nr. Uttrup Skole trives, er glade for deres kammerater, er trygge ved deres lærere og pædagoger, og at de oplever et rart læringsmiljø. Vi har fortsat denne oplevelse af skolen, og håber derfor på, at resultatet igen kan bekræfte netop dette. I vil naturligvis blive orienteret om resultatet – her på bloggen omkring det generelle resultat for hele skolen, og af jeres barns kontaktpersoner om resultatet af den enkelte klasses måling.

Koldkær
Forrige weekend var der arbejdslørdag i vores fælles feriekoloni i Koldkær, her blev der skuret, skrubbet, savet, skruet og malet. Der børn der var med, hyggede sig bl.a. med at lave bål, spille bordtennis, lege og ikke mindst lave pizza til de hårdtarbejdende forældre. Kolonien fremstår nu ren og langt mere indbydende, hvilket bl.a. 7. og 9. årgang får stor glæde af, når de skal derop i næste uge. Tusind tak til de forældre, der havde tid, lyst og overskud til at bruge en lørdag på at yde en ekstra indsats, som vores 3.-9. årgang får stor glæde af.

Til sidst vil jeg opfordre jer til at kaste et blik til op til venstre, når I næste gang går op ad trappen ved skolens hovedindgang. Her hænger nu skolens logo og slogan smukt udformet af eleverne fra 2. og 3. årgang – med lidt hjælp fra Anders og Mikkel. Det er SÅ flot – og vi er meget glade for det færdige resultat.

 

Fredag i næste uge er der påskeferie – jeg vil ønske jer alle en god ferie, når I når så langt.

Mange hilsner
Rikke