Skolelederens Blog

20. august 2015

OrlaI gang igen

Så kom vi igang igen! Lærere og børnehaveklasseledere mødte ind den 3. august sammen med en del af pædagogerne. Flere af dem havde dog også været i gang hen over sommeren. Den første uge blev brugt til forberedelse, afdelingsmøder, teammøder og klargøring i øvrigt.
Den 10. august mødte alle elever fra 1. til 9. klasse, og den 11. august mødte 30 nye elever op i 0. klasse. Så nu er vi her allesammen: 300 elever i almenskolen, 30 elever i strukturcentret og ca. 75 medarbejdere.

40 års jubilæum
Pr. 1.august 2015 kunne to af skolens medarbejdere fejre 40 års jubilæum. Det var lærerne Peter Sørensen og Jørgen Poulsen. De begyndte begge som lærere i Aalborg Kommune i 1975 og endda begge også på Nr. Uttrup Skole.
Mange kolleger var mødt op til receptionen – både tidligere kolleger og nuværende. Også rådmand på skoleområdet Tina French var på besøg, og hun takkede begge lærere for indsatsen hen over årene og overrakte de to jubilarer “Dronningens Fortjenstmedalje i sølv”.
Senere skal Peter og Jørgen en tur til Amalienborg for at sige tak.
Aalborg Kommunale skolevæsens vision
Det seneste år har der i Aalborg Kommune været arbejdet med skolevæsnets visioner. Det har resulteret i en vision med overskriften “Noget at have det i”.
Den, der har noget at have det i, ved, hvad hun taler om.
Et indgående kendskab til en del af verden, der gør hende i stand til at udforske og handle og som giver hende mod og identitet.
Den, der har noget at have det i, har en beholder til det, han har erfaret og forstået. En evne til selv at lære nyt.
Den, der har noget at have det i, tiltrækker og bliver tiltrukket af andre, der har noget at have det i. Sammen udvikler de sig og derved verden omkring sig.

Folkeskolerne i Aalborg vil gøre ”Noget at have det i” til virkelighed ved:
• At styrke fagligheden.
• At øge det tværprofessionelle samarbejde.
• At forbedre de demokratiske fællesskaber.
• Altid at tage hånd om det enkelte barn.
• Altid at levere høj kvalitet i alle læringssituationer.
• Altid at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt.

De konkrete mål er, at:
1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
2. Alle har mod til at deltage i verden
3. Alle har en ven i skolen
4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
5. Alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion
Nr. Uttrup Skoles mål
I samme periode har der været arbejdet på Nr. Uttrup Skole med vores mål. Hvad er det, vi vil? Dette arbejde har taget udgangspunkt i skolens DNA. Personalet, skolebestyrelsen og skolens ledelse blev alle inviterede til at bidrage. Efterfølgende blev det hele samlet og udmøntet i 4 indsatsområder, og til sidst er skolens mål og skolevæsnets visioner og mål arbejdet sammen, så der nu er et overblik over, hvad vi står for her på skolen.
Områderne er følgende:
Faglighed
Trivsel
Skolehjemsamarbejdet
IT-baseret undervisning

Områderne er beskrevet detaljeret i såkaldte målpile. Det er dynamiske pile, der skal kunne opsamle – tilvælge og fravælge – de tendenser, der kommer udefra, og de strømninger og idéer, der kommer indefra. Tingene bevæger sig utrolig hurtigt i øjeblikket: Hvad der var “god latin” i går, er det ikke nødvendigvis i morgen.

Ud over at være dynamiske illustrerer pilene også en tydelig retning: Hvad vil vi gerne opnå i 2015, hvad vil vi gerne opnå i 2016 osv. og de er naturligvis mest detaljerede for 2015, så 2016 osv.

Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på den seneste revision af pilene, hvorefter de lægges op på skolens hjemmeside.

Forældremøder

I forbindelse med skoleårets start afholder vi også traditionen tro forældremøder. I år holdes de i almenskolen på 3 datoer efter følgende plan:
Indskolingen – 0. til 3. årgang – 1. september 2015
Mellemtrinnet – 4. til 6. årgang – 15. september 2015
Udskolingen – 7. til 9. årgang – 25. august 2015
I strukturcentret meldes datoerne direkte ud til de involverede forældre.

Forældremøder begynder alle kl. 15.30 og slutter kl. 17.00. De begynder fælles i spisesalen, fordi vi gerne vil præsentere jer for den afdeling, som dit barn går i. Der er en lang række fælles informationer, der gælder hele afdelingen. Det tager vi samlet. Derefter går man ud i klasserne, hvor der bl.a. skal vælges nyt klasseforældreråd, og hvor man i øvrigt taler om og informerer om de aktuelle ting for netop denne klasse.

Vi glæder os til at se jer på førnævnte datoer.
Trivselsdag og Åbent Hus

Årets første trivselsdag er den 9. september. Denne dag arbejder vi med trivslen i skolens afdelinger. Samtidig holder vi skoleårets første Åbent Hus-arrangement. Det betyder, at forældrene er inviterede til at komme ind for at se en anderledes skoledag, hvor der arbejdes med trivsel på mange måder.

De øvrige Åbent Hus-arrangementer er planlagt på følgende datoer:
Tirsdag den 3. november 2015
Onsdag den 20. januar 2016
Torsdag den 31. marts 2016
Fredag den 3. juni 2016

Vel mødt