Nyt fra ledelsen Juni 2019

Så står en dejlig lang sommerferie lige for døren. Som sædvanlig har det været et begivenhedsrigt år for vores næsten 250 år gamle skole. De nye læringsmiljøer i mange af klasserne har været med til at give skolen et løft, og man ser i den daglige undervisning, at de nye borde, stole og afskærmninger har givet nogle spændende muligheder. Der har også været nogle rokeringer på ledelseskontoret, og næste skridt i den henseende er, at vi her i ugen slår stillingen som viceskoleleder op. Ind til den nye viceskoleleder er ansat, fortsætter Anna som konstitueret afdelingsleder for udskolingen, og Tina fortsætter som konstitueret viceskoleleder.

Flytning af DUS

Efter sommerferien skal børnene til at gå i DUS her på Nr. Uttrup Skole i stedet for på Gl. Kongevej. Det kommer til at give nogle spændende muligheder for en god og sammenhængende dag mellem skole og DUS. Vi er langt i drøftelserne med, hvordan vi kan bruge skolens mange spændende muligheder i DUS-regi. Vi har åbning af den nye DUS senere i dag onsdag kl. 14.00. Tina informerer yderligere om den nye DUS.

Ny legeplads

I forlængelse af at DUS’en kommer over på skolen, er vi også så heldige, at vi har fået nogle nye legepladser. Der har været mange drøftelser, og mange valg der skulle træffes, men heldigvis ser det ud til, at der er blevet valgt rigtigt. Vi er ikke helt færdige endnu, men de legeredskaber der er klar, ser børnene ud til at have taget rigtig godt i mod. Der bliver kravlet flittigt klatretårnet ovre ved de store træer, og i den store sandkasse bliver de nye legeredskaber også benyttet flittigt. Flere elever er så glade for de nye legepladser, at de også kommer og besøger legepladsen uden for skolens åbningstid.

Problemer med unge mennesker der fester i skolegården

Netop uden for skolens åbningstid har vi dog desværre fået en udfordring med en gruppe af unge mennesker, der fester i vores skolegårde. Ofte møder vi ind mandag morgen til masser af affald og smadrede flasker. Desuden har der også været tilfælde uden får skolens åbningstid hvor nogle af skolens børn leger på de fine nye legepladser, imens der er nogle væsentlig ældre unge mennesker, der ikke sidder langt fra dem og drikker alkohol. Vi har forsøgt os med flere tiltag, og har bl.a. været i tæt dialog med vores SSP folk og opsøgende medarbejdere fra klubberne i nærområdet, og dette samarbejde fortsætter i en koordineret indsats henover sommerferien.

Da vi har overvågning, kan vi se hvilke unge mennesker, det drejer sig om, og vi har været i tæt dialog med dem vi kender og deres forældre. Vi er ved at undersøge muligheden for en aftale med beredskabscenteret om, at de løbende tjekker overvågningskameraerne, og hvis de oplever unge der sidder og fester, sender de en vægter af sted.

Flere af jer har de seneste dage været flinke til at sende mig besked, hvis de har oplevet nogle uheldige episoder. Det må I også gerne gøre fremadrettet, så vi kan mærke om indsatserne virker, eller vi skal gøre endnu mere. Hvis I ser nogle personer der sidder og drikker alkohol, smadrer flasker eller begår hærværk, opfordrer vi jer til at ringe til politiet på 114, således at det som minimum vil blive registreret.Udfordringen er, at det sker uden for skolens åbningstid, men vi vil gøre alt for at få bremset disse uheldige ting sker i vores dejlige skolegårde, og hvis vi hjælper hinanden, skal vi nok lykkes med at få det bremset.

Kortere skoledag i indskolingen

Tidligere på foråret har der været en justering af folkeskolereformen, der betyder, at indskolingseleverne til kommende skoleår får kortere skoledag. De nye mødetider til kommende skoleår i indskolingen fra 0. -3. klasse er:
-Kl. 08.00-14.00 mandag
-Kl. 08.00-13.10 tirsdag
-Kl. 08.00-14.00 onsdag
-Kl. 08.00-12.20 torsdag
-Kl. 08.00-14.00 fredag

AULA

AULA starter som tidligere skrevet først op efter efterårsferien. Derfor får I først tilsendt noget mere information om AULA, når vi kommer tættere på. Efter sommerferien tager vi stadig AULA på som et åbent punkt på et skolebestyrelsesmøde med deltagelse af alle interesserede forældre. Eksempelvis kunne det her være relevant at diskutere, om det er de rette informationer, der bliver kommunikeret over AULA, eller om nogle kommunikationsgange skal revideres. Derudover vil vi også tage AULA på som punkt på forældremøder efter sommerferien, så vi sammen finder en god tilgang til systemet, som virker her på Nr. Uttrup Skole.

Legetøj

Hvis nogle af jer ligger inde med noget legetøj til børn i indskolingsalderen, som ikke bliver brugt mere, hører jeg meget gerne fra jer. I stedet for at vi skal til ud og bruge penge på at købe noget nyt, fik vi den idé at spørge jer forældre. I disse klimatider sparer vi dermed også ressourcer på klimakontoen. Hvis I har noget, I ikke bruger, og som I tænker er i en fornuftig stand er I meget velkommen til at sende mig en mail på jfl-skole@aalborg.dk. Vi tænker, at legetøjet både kommer til at finde anvendelse i vores almén-DUS og i vores struktur-DUS.

Sommerferie

I morgen fredag har vi sidste skoledag, og der er mildest talt en god energi og forventningsfuld stemning blandt alle på skolen. Skoledagen er fra 08.00-11.30, og vi siger pænt farvel til hinanden og får blandt andet sunget vores traditionelle sommerferiesang som afslutning på dagen. Flere elever har fået en forståelse af, at jeg som skoleleder, kan diktere hvor lang tid sommerferien varer. Det er desværre ikke tilfældet, og vi mødes igen til første skoledag tirsdag den 13. august kl. 08.00. De nye 0. klasser møder dog først kl. 09.00.

Jeg vil afslutningsvis ønske alle en god sommerferie, og jeg håber, at I får en masse skønne oplevelser med jeres dejlige børn.

Venlig hilsen Jacob