Nyt fra ledelsen april 2019

Efter sommerferien starter vi op på AULA, som kommer til at erstatte det nuværende Intra. En af ambitionerne med AULA er at styrke forældresamarbejdet yderligere, så I forældre kan være den bedst mulige støtte for jeres børn.
AULA er stadig under udarbejdelse og derfor giver vi jer løbende informationer, når vi ved noget nyt om systemet. Inden sommerferien får alle forældre en pixi-udgave sendt ud med de mest relevante og lavpraktiske eksempler på, hvordan det nye system skal bruges efter sommerferien. Et eksempel kunne være, hvordan man inde i AULA melder sit barn syg.
Efter sommerferien tager vi AULA på som et åbent punkt på et skolebestyrelsesmøde med deltagelse af alle interesserede forældre. Eksempelvis kunne det her være relevant at diskutere, om det er de rette informationer, der bliver kommunikeret over AULA, eller om nogle kommunikationsgange skal revideres. Derudover vil vi også tage AULA på som punkt på forældremøder efter sommerferien, så vi sammen finder en god tilgang til systemet, som virker her på Nr. Uttrup Skole.

DUS og ny legeplads

Efter sommerferien flytter DUS’en ned på skolen, og det glæder vi os til. Forberedelserne er godt i gang og alle de nye møbler er så småt ved at være på plads, som den nye DUS kommer til at nyde godt af.
Børnene skal være med til at flytte nogle af tingene fra DUS’en på Gl. Kongevej, og sammen med eleverne sørger vi også for, at få sagt farvel til DUS’en på Gl. Kongevej på en god måde. Allerede inden sommerferien bliver der en indvielse af den nye DUS, hvor I som forældre også bliver indbudt.
I forbindelse med flytning af den nye DUS ned på Nr. Uttrup Skole har vi fået midler til at opgradere vores legepladser. Arbejdet er så småt påbegyndt og vi regner med, at de nye legepladser på skolen står færdig i juni.

Boden

Vi har haft nogle spændende samtaler med repræsentanter fra elevrådet, bodens personale, sundhedsplejerske og andre skoler om hvordan vi kan gøre udbuddet i boden mere spændende og sundt. Vores tilgang er, at der i den næste periode løbende kommer til at ske nogle små tiltag i boden, som sikrer et sundere udbud for eleverne at vælge imellem.
Det første skridt bliver, at eleverne efter påskeferien ikke længere kan købe pizza og focacciaboller i 10 pausen. I stedet for er der i 10 pausen friskskåret økologisk frugt/grønt, skolerugbrød, yoghurt samt grovboller med diverse pålæg.
Ved at tage nogle små skridt af gangen kan vi prøve tingene af, og se hvad der virker. Hvis I har kommentarer eller gode forslag til bodens mad, hører vi i ledelsen gerne fra jer forældre, så I også får en stemme ind i bodens fremtidige udbud.

Trafik

Efter jeg sendte beskeden ud om, at vi vil appellere til, at I husker ikke at køre ind på skolens parkeringsplads om morgen og aflevere jeres børn, er trafikken på parkeringspladsen blevet mindre, så tak for det.
Jeg har selv været ude i gul vest for at medvirke til, at trafiksituationen foregår bedst muligt, og det vil jeg også gøre fremadrettet.
I forbindelse med trafik, drøftede vi på vores skolebestyrelsesmøde her i ugen, hvad vi kan gøre for at forhindre trafik i skoletiden på den sti, der går gennem vores lille skolegård. Det blev til en god drøftelse, og der kom nogle gode forslag frem, som vi vil arbejde videre med.

PFF-fag

Efter sommerferien skal den komme 7. årgang til at have praksisfaglige fag (PFF fag). Praksisfaglige fag er en overbygning på fagene fra mellemtrinnet, men i udskolingen stilles der større krav til opfindsomhed og kreativitet. Eleven skal kunne omsætte metoder og teorier til konkrete produkter. Alle skoler i Danmark skal tilbyde mindst et af de praksisfaglige fag, og på Nr. Uttrup skole tilbyder vi i kommende skoleår følgende praksisfaglige fag: Håndværk og Design – Madkundskab – Musik.
Alle elever på 6. årgang skal vælge ét praksisfagligt fag, valget er bindende og undervisningen skal følges i 2 år. Praksisfaglige fag er prøvefag som afsluttes efter 8. klasse. Prøven indgår i elevernes 9. klasses eksamensbevis, og karakteren tæller med i elevernes gennemsnitlige karakterberegning, som har indflydelse på elevernes videre uddannelsesforløb.
Inden længe får både eleverne og I som forældre nærmere info om det nye spændende tiltag.

Afslutningsvis skal det nævnes, at vi ind til videre har haft en god konstitueringsperiode siden Rikke stoppede den 1. marts. Hele personalegruppen har fortsat det gode samarbejde, og selvom flere af børnene har givet udtryk for, at de savner Rikke, har jeg efterhånden en del gækkebreve liggende inde på mit skrivebord, så mon ikke det går endda

Rigtig god påskeferie til dem af jer der skal have ferie, jeg håber, I får nogle gode dage med familien.

Venlig hilsen
Jacob