Nyt fra ledelsen

Efteråret er over os, det betyder også, det bliver stadigt mørkere om morgenen, Det er derfor ved at være tid at finde reflekser og cykellygter frem igen, så jeres børn kan være synlige i trafikken. Husk derfor at hjælpe jeres børn med at tjekke op på, der er styr på dette.

Vi har fortsat en stor udfordring omkring, der er en del elever, der bliver læsset af på skolens parkeringsplads. Dette gør skolevejen ekstrem farlig for vores gående og cyklende elever, ikke mindst nu hvor det bliver mørkere, og det derfor er sværere at orientere sig. Jeg vil derfor endnu engang henstille til, at såfremt dit barn har brug for at blive kørt i skole, henstilles det til, dit barn sættes af enten ved Nr. Uttrup Kirke, hvorfra der er stisystem under Hjørringvej, eller ved McDonalds, hvor skolepatruljen hjælper elever over vejen fra ca. 7.45 om morgenen.

Åben dialog med skolebestyrelsen
Tilbage i september havde skolebestyrelsen inviteret til dialogmøde omkring inklusion og fællesskaber for alle. De fremmødte forældre havde mulighed for at deltage i en drøftelse omkring, hvordan vi som skole og hjem kan samarbejde om at skabe gode fællesskaber for alle børn. Det kom der nogle spændende snakke ud af, og under fanen skolebestyrelsen på skolens hjemmeside, kan I se nogle af de pointer og opmærksomhedspunkter, der kom frem på aftenen.

I skolebestyrelsen har vi efterfølgende drøftet de forskellige input, og disse vil ligeledes blive inddraget i forskellige mødefora med det pædagogiske personale, så vi fortsat kan arbejde for, at Nr. Uttrup Skole er en skole, hvor eleverne trives og lærer mest muligt.

Selve formen på mødet, hvor vi som skolebestyrelse inviterede jer forældre ind til en åben dialog, er vi i bestyrelsen enige om, er en rigtig god form, som vi også vil anvende fremadrettet. Når vi har emner på dagsordenen, hvor vi gerne vil have flest muligt forældre med i drøftelsen, kan I derfor forvente at blive inviteret indenfor, så flest mulige stemmer kan være med til at kvalificere beslutninger og dermed skabe den bedst mulige retning og udvikling på skolen.

Fotografering
Vi har gennem mange år haft et samarbejde med Abc Skolefoto, der har stået for fotografering af både personale og elever på skolen. Efter ønske fra skolebestyrelsen har vi i år skiftet fotograf, det er således Skolefoto Nord, der nu står for fotograferingen. Som tidligere år vil det fortsat være 0., 1., 3., 5., 7. og 9. årgang i almenskolen samt alle klasser i struktur, der fotograferes.  Fotograferingen har allerede fundet sted, og for de der måtte have behov for det, er der omfotografering d. 31. oktober.

Besøg fra Sophienborgskolen
Tilbage i september havde vi som bekendt besøg af 45 lærere fra Sophienborgskolen i Hillerød. Det var en rigtig spændende formiddag, hvor vores gæster var inddelt i små grupper, der var med ude at se og deltage i undervisningen. Efterfølgende sad vores pædagogiske personale og gæsterne fra Hillerød i samme små grupper, hvor de havde mulighed for høre mere om hinandens praksis og videndele på tværs af skolerne. Et besøg som dette er en kærkommen mulighed for, at vi stopper op og reflekterer over den praksis, vi har. Hvad er det, vi gør, som vi kan se virker? Hvordan samarbejder vi om elevernes læring og trivsel – og hvorfor gør vi det på netop denne måde?
Efterfølgende har vi fået meget positive tilbagemeldinger fra Sophienborgskolen, der oplevede at få masser af inspiration med tilbage til Hillerød. Vi håber naturligvis, at vi kan få mulighed for et genbesøg på et senere tidspunkt.


Nye læringsmiljøer

Processen omkring nye læringsmiljøer er nu så langt fremme, at vi så småt er ved at være landet på, hvilke møbler, vi ønsker. Alle tre afdelinger har været på skolebesøg, hvor de har haft mulighed for at se møblerne anvendt i praksis. spørge ind til de elever, lærere og pædagoger, der anvender dem i det daglige og gennem denne dialog få feedback, ideer og sparring til, hvad netop de skoler har oplevet, der virker eller ikke virker. Højer Møbler er nu i gang med at tegne forslag til indretning ud fra de ønsker, vi er kommet med, og når vi har kvalificeret disse tegninger går produktionen i gang. Vi håber derfor fortsat, møblerne kan stå klar i klasserne inden juleferien.

Affaldssortering
Som I kender det hjemmefra, skal vi nu også til på skolen at sortere langt mere, end vi gør på nuværende tidspunkt. Det betyder, at der inden længe vil være tre forskellige skraldespande, eleverne skal anvende til deres affald – en til plastik/metal, en til papir og en til restaffald. Som en kickstart til dette havde vi i tirsdags skraldedag for hele skolen, hvor vi samlede affald på områderne omkring skolen. Som noget nyt sorterede eleverne det indsamlede affald undervejs, hvilket gav god anledning til snakke omkring affald, forbrænding og genanvendelse.          

Praktisk info
Motionsdagen løber traditionen tro af stablen fredag d. 12. oktober lige inden efterårsferien. Eleverne møder omklædte fra 8.00-13.00 og dagen gennemføres uanset vejret. Nærmere information omkring dagens indhold er rundsendt på intra.

I skoleboden vil der efter efterårsferien ske en lille prisstigning på  nogle af varerne. Dette skyldes primært, vi i stadig højere grad anvender og sælger økologiske ingredienser og produkter. Dette koster lidt mere, derfor ser vi os også nødsaget til at hæve priserne en smule. En opdateret prisliste er sendt ud på intra.

Til sidst stor ros til Nour, Dino og Michael, der på suveræn vis vandt over 151 andre hold til de nyligt afholdte Skills for 8. klasserne i Aalborg Kommune. De tre seje elever skal derfor med resten af klassen til Næstved i april, hvor de skal dyste mod vinderholdene fra andre dele af landet – vi ønsker dem alt muligt held og lykke i den videre kamp om DM i Skills.

Også kæmpe stort tillykke til 4.b, der har kvalificeret sig til DM skole-OL i Århus i juni. De dystede mod en masse andre 4. klasser fra Aalborg Kommune og endte på førstepladsen, hvilket kvalificerede dem direkte til DM. Super sejt gået!

Rigtig god efterårsferie til de af jer, der er så heldige

Mange hilsner
Rikke