Nyt fra ledelsen

Når man i disse dage træder ind på skolen, er det tydeligt, der er noget, der er forandret. Vi har fået malet klinkerne på gangene, et ønske der har været flere år undervejs, og det er skønt at opleve, hvordan gangarealerne nu fremstår langt mere lyse og indbydende. Nu mangler kun knagerækker samt naturligvis noget udsmykning til væggene. Vi glæder os til det færdige resultat.
De mange håndværkere, der har været på skolen siden sommerferien er nu også ved at være færdige med det omfattende ventilationsprojekt, hvilket betyder, der nu er automatisk ventilation i alle klasselokaler. Der er også sat nyt brandanlæg op, der er derfor nu også røgalarmer i alle klasselokaler. Samtidig er der sat nye lofter op i flere lokaler og lyset rundt på skolen er skiftet til LED-belysning. Alt i alt har vi nu et langt bedre indeklima, hvilket uden tvivl kommer til at få en positiv indvirkning på læringsmiljøet i klasserne.

Også i den store skolegård er der sket nyt takket være vores engagerede elevråd. Skoleudvalget havde i samarbejde med Aalborg Elevsammenslutning tilbage i november en pulje penge, man som elevråd kunne søge midler fra. Kravet var, det skulle være under overskriften “elever udvikler skoler” og ud fra visionsmålet “alle har en ven i skolen”. Vores elevråd havde længe ønsket flere basketkurve i skolegården, så det var muligt for flere elever at spille samtidig. De sprang derfor til tasterne, lavede en rigtig fin ansøgning og fik bevilget 10.000 kr. til projektet. Resultatet står nu i skolegården, og som det fremgår af billederne her, bliver basketkurvene flittigt brugt. Godt gået af elevrådet!

Som I formodentlig har hørt gennem diverse medier, har der den seneste tid været meget omtale af en sag, hvor unge mennesker er blevet sigtet for at have delt seksuelt krænkende materiale, herunder bl.a. en video med seksuelt indhold. Allerede fra skoleårets start havde vi et undervisningsforløb i udskolingen netop omkring adfærd på nettet, brug af sociale medier og deling af billeder. Men en sag som denne gør naturligvis, at vi endnu engang tager emnet op og tager en snak ude i klasserne. Søren, vores trivselslærer, har derfor været rundt i samtlige klasser fra 5.-9. årgang, hvor han har talt med eleverne om, hvad de skal være opmærksomme på, hvordan de kan passe på sig selv, hvad loven siger og ikke mindst, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man overskrider reglerne. Jeg vil også gerne her opfordre til, at I som forældre tager snakken med jeres børn derhjemme – det er væsentligt, vi som voksne interesserer os for, hvordan vores børn gebærder sig på nettet og guider dem ift. at have den bedst mulige adfærd, så de ikke pludselig havner i en situation, der kan have uoverskuelige konsekvenser.

Som tidligere skrevet ud har vi i skolebestyrelsen drøftet skolefesten for 0.-5. årgang og har besluttet, at vi vil ændre på formen. Gennem en del år har det været forældrerådenes opgave at planlægge og stå for boder i spisesalen under festen – med det formål at tjene penge til klassekassen. Vi vil dog gerne fjerne fokus fra, at skolefesten skal handle om at tjene penge til klasserne, vi har derfor besluttet at afskaffe boderne fra og med i år. Hvordan formen for festen fremadrettet bliver, er der et nedsat udvalg bestående af både forældrevalgte og pædagogisk personale, der beslutter. Når udvalget inden for nærmeste fremtid har afholdt møde herom, får I som forældre naturligvis nærmere besked. Årets skolefest er i øvrigt torsdag d. 12. april – husk derfor allerede nu at sætte X i kalenderen.

Som bekendt ejer Nr. Uttrup Skole sammen med Gl. Lindholm Skole feriekolonien Koldkær. Feriekolonien ligger i Hals og bliver flittigt brugt af vores elever, eftersom alle klasser fra 4.-9. årgang (pånær 8. årgang, der er på skolerejse) hvert år er afsted med overnatning. Dette har stor betydning for det sociale liv i klassen, da denne årlige tur giver eleverne mulighed for at være sammen på en helt anden måde end hjemme i klasselokalet. I Koldkær-bestyrelsen har vi to meget engagerede forældrerepræsentanter; Lene Milwertz og Heidi Smed, der gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for at organisere og planlægge den megen vedligeholdelse, der følger med at varetage en feriekoloni til stor gavn for alle elever på skolen. For at kolonien kan fremstå pæn og velholdt, er der imidlertid også brug for jeres hjælp, når vi afholder arbejdsdag lørdag d. 10. marts kl. 9.00-17.00. Vi håber derfor, der er en stor del af jer forældre, der har mulighed for at give en hånd med enten hele eller en del af dagen. Jo flere hænder til at hjælpe til, des flere opgaver kan vi få udført. Der skal bl.a. males, gøres rent, service skal gennemgås mv. Kolonien er vært ved frokost, og for de der har lyst, vil der også være mulighed for at slutte arbejdsdagen af med aftensmad kl. 17.00. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen, så vi ved fælles hjælp kan få kolonien til at fremstå mest muligt indbydende.

Husk også, at der er Sommer Camp Koldkær i uge 27 – fra d. 30/6-6/7. Her kan elever fra 4.-7. klasse tilbringe en uge i Koldkær sammen med deres kammerater, hvor fokus vil være hyggeligt samvær, leg, badning og afslapning. Nærmere info omkring ugen samt tilmeldingsskema udsendes snarest.

Til sidst en dejlig orientering at gå på weekend med. CEPOS har netop offentliggjort undervisningseffekten på landets skoler målt på 9. klassernes afgangsprøver fra sommeren 2017. Undervisningseffekten betyder, man sammenholder elevernes præstationer ved afgangsprøverne og holder dem op imod det socioøkonomiske tal. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne omsættes til en forventet karakterpræstation, og så måler man på, om den enkelte skole rent faktisk formår at give eleverne et fagligt løft. Hvis en skole netop formår at løfte til det forventede, svarer dette til 0. Får eleverne ikke de karakterer, der forventes, bliver tallet negativt, og tilsvarende bliver tallet positivt, såfremt prøvekaraktererne er højere end det forventlige. Jeg er glad for at kunne konstatere, at Nr. Uttrup Skole endnu engang har et meget flot resultat i denne måling. Vores undervisningseffekt er på 0,9, hvilket gør os til den anden bedste skole i Aalborg Kommune til at løfte elevernes faglige niveau. På landsplan giver det os en placering blandt de 15 bedste skoler i hele landet. Det er jeg naturligvis meget stolt af, og det er dejligt at opleve, at vores daglige og meget målrettede arbejde med elevernes læring bærer frugt. Jeres børn har nogle meget engagerede lærere og pædagoger, der har en stor faglig stolthed og et engagement, der er altafgørende for jeres børns læring. Samtidig  har vi et stort fokus på trivsel, og når de to ting går op i en højere enhed, så skaber det et godt og trygt læringsmiljø, hvor eleverne trives og bliver dygtigere hver dag. Hvis I har lyst til at læse mere om undersøgelsen, kan I gøre det via dette link: https://www.cepos.dk/maalinger-projekter/kommunal-benchmarking/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler/find

Rigtig god weekend

Mange hilsner
Rikke