Nyt fra ledelsen

Endelig kom sneen, og det er altid en fornøjelse at se, hvordan dette har en magnetisk tiltrækning på eleverne, der myldrer ud i alle pauser. Der bliver bygget snemænd, slåsset i sne, hvinet og grinet – med dejlige røde kinder til følge.

Når vi i disse dage bevæger os rundt på skolen, er den meget flot pyntet, og det er tydeligt, at vi har nogle meget kreative elever her på skolen. Men de har det vist ikke fra fremmede – i hvert fald var der mange engagerede og klippelystne forældre og bedsteforældre, der deltog i juletemadagen i begyndelsen af december. Tak fordi I havde lyst til at kigge forbi, det er uden tvivl også med jeres hjælp, vi kan nyde de flotte, pyntede lokaler.

Juleferien, og dermed også årsskiftet, nærmer sig, og det betyder, det er ved at være tid at gøre status over det år, der snart er gået. På en skole sker der uendeligt mange ting hver eneste dag, og det er naturligvis ikke muligt at nå at komme omkring det hele. Der er dog nogle særlige oplevelser og hændelser, der skiller sig ud, og det er derfor også disse, jeg kort vil berøre her. Først er fremmest vil vi på Nr. Uttrup huske 2017 for året, hvor skolen voksede i elevtal, primært grundet Løvvangskolens lukning. Det har været dejligt med mange nye kammerater, og vi er nu en skole med godt 400 elever. Det var også året, hvor vi skulle sige farvel – og ikke mindst tusind tak – til Orla, der havde været skoleleder på Nr. Uttrup Skole de seneste 14 år. Det var en bevæget dag, og det var tydeligt, Orla har haft enorm betydning for både elever, forældre og medarbejdere. Det var derfor også med stor ydmyghed, jeg søgte og fik stillingen som ny skoleleder på Nr. Uttrup Skole. En skole, der efter 3,5 år har en stor plads i mit hjerte, og som jeg hver dag – i samarbejde med mit ledelsesteam, medarbejdere og jer forældre gør mit ypperste for fortsat at udvikle til gavn for elevernes læring og trivsel.

2017 var også året, hvor vores 9. klasser endnu engang leverede et meget flot resultat til afgsangsprøven – faktisk så flot, at vi fik kommunens andet højeste gennemsnit. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi på skolen har nogle meget dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør deres bedste for at skabe mest mulig læring og trivsel for jeres børn. Og hvordan gør man så det? Tja, det findes der uden tvivl mange svar på, men et af de væsentligste er at have et godt og konstruktivt samarbejde med jer forældre. Vi oplever her på skolen at have en forældregruppe, der bakker op om skolen og som engagerer sig i deres barns skolegang. Det er altafgørende, da hverken vi eller I kan lykkes med det alene. Derudover har vi stort fokus på at have et læringsmiljø, hvor det skal være in at gøre sit bedste. Det er på ingen måde det samme som at alle skal blive lige dygtige eller kunne det samme – men vi skal motivere hver enkelt elev til at gøre sit bedste hver eneste dag. Lige så vigtigt skal vi fortsat have fokus på god trivsel, så alle elever oplever skolen er et rart sted at være. Vi oplever i hverdagen, at eleverne generelt trives og er glade for skolen, hvilket vores årlige trivselsmåling også viser. Men der vil naturligvis opstå konflikter og små bump på vejen, sådan vil det være, når mange mennesker er samlet et sted. Det væsentlige i den sammenhæng er, at vi skal turde tale om det, der er svært, så vi i fællesskab kan hjælpe hinanden og tage hånd om de problemer, der uundgåeligt vil opstå indimellem.

I ledelsen blev der i 2017 også byttet rundt på kasketter, udover jeg som nævnt overtog skolelederstillingen efter Orla, ja så har vi også sagt velkommen til Tina som ny DUS-indskolingsleder. Derudover overgik Jacob fra stillingen som afdelingsleder til viceskoleleder. Som ledelsesteam er vi ved at finde vores ben, og vi har allerede haft mange spændende drøftelser og er afstemte omkring, hvilken retning og udvikling, vi ønsker skolen i. Dette naturligvis i tæt samarbejde med skolens medarbejdere samt jer forældre – og ikke mindst skolens bestyrelse.

Forude venter nu snart en velfortjent juleferie, og sidste skoledag inden juleferien er tirsdag d. 19. december. Eleverne møder som altid kl. 8.00, og dagen tilbringes med klassens kontaktpersoner. Der skal bl.a. pilles julepynt ned, laves forskellige sociale aktiviteter og naturligvis være tid til at ønske hinanden god ferie. Dagen sluttes traditionen af med julegudstjeneste i Nr. Uttrup Kirke. Da vi med alle elever samt personale fylder meget i kirken, er det desværre ikke muligt for forældre eller bedsteforældre at være med. Vi forventer at være færdige ca. 11.45, hvorefter eleverne har fri. 0.-3. klasse følges tilbage til skolen, hvorefter der er mulighed for at komme i DUS. Første skoledag efter juleferien er torsdag d. 4. januar kl. 8.00.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul, jeg håber, I alle får rig mulighed for at være sammen med jeres kære. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde i 2018.

Mange hilsner
Rikke