Nyt fra ledelsen

En dejlig, lang sommerferie lakker nu mod enden, og i morgen (torsdag) er vi igen klar til at slå dørene op og tage hul på et nyt og spændende skoleår. Siden midten af sidste uge har både lærere og pædagoger været i fuld gang med at forberede det nye skoleår, og vi glæder os meget til skolen snart igen vil emme af liv og glade børnestemmer.

Dette skoleår er et særligt skoleår, da vi fra 1.-9. årgang skal tage imod 37 nye elever, primært fra Løvvangskolen. En stor del af foråret blev brugt på at lære de mange nye kammerater at kende bl.a. gennem besøgsdage og åbent hus. I sidste uge havde jeg på kontoret besøg af to af de nye piger, der skal starte på 7. årgang, og jeg blev utrolig glad, da de fortalte, at de har været sammen med nogle af deres nye klasssekammerater hen over sommerferien. Jeg tror ikke, det er unikt for netop disse piger, tværtimod er det min fornemmelse, at der allerede er skabt gode relationer mellem flere af børnene. Det er helt sikkert med til at gøre “første skoledag” lettere, selvom ingen nok helt kan slippe for at have sommerfugle i maven. Sådan vil det være, når man skal prøve noget nyt, men jeg er sikker på, at alle de nye elever meget hurtigt vil føle sig tilrette på skolen, ikke mindst takket være den imødekommenhed jeres børn har vist deres nye kammerater.

Ingen tvivl om der også er sommerfugle i maven hos de 41 nye 0. klasser, der har deres allerførste skoledag på torsdag. Traditionen tro mødes vi ved flagstangen kl. 9.00, hvor det altid er en fornøjelse at se, hvordan nogle af de nye allerede fra første færd spæner rundt om flagstangen og leger fangeleg, mens andre står lidt mere tilbagetrukket med mor eller far i hånden. Fælles for dem alle er dog, der venter dem et meget spændende første skoleår med masser af nye kammerater, kompetente voksne, der vil gøre deres bedste for at give dem en tryg start, og ikke mindst masser af spændende læring. 0. klasserns første skoledag slutter kl. 12.00, hvorefter dussen er åben.

Også i vores strukturcenter skal vi tage imod nye elever, her starter 6 nye glade og forventningsfulde 0. klasser, derudover starter der også 8 nye elever i resten af strukturcenteret. Ingen tvivl om, de også er meget spændte på at møde deres nye klassekammerater. Som noget nyt hedder strukturklasserne ikke længere K1, K2 osv., de hedder 1.J, 2.J og 3.J. Samlet set har vi 41 elever i strukturklasserne kommende skoleår, så også her vokser skolens elevtal, så vi nu samlet set er oppe på lige godt 400 elever.

Byggerod og lukket skolebod
Når eleverne møder ind første skoledag, vil både de og I formodentlig bemærke, skolen fremstår temmelig rodet. Det hænger sammen med, vi er i gang med at få udarbejdet et meget omfattende ventilationsprojekt, der – når det står færdigt – vil medføre, der bliver et sundere indeklima på hele skolen. Håndværkerne har været i gang hen over sommerferien, og selvom de arbejder meget ihærdigt, vil arbejdet fortsætte et godt stykke ind i efteråret. Det vil løbende få betydning for forskellige klasser, der i perioder ikke kan være i deres stamlokale. Hvordan vi rent praktisk vil løse dette, orienterer vi løbende om til de enkelte klasser via intra.

Arbejdet betyder desværre også, at vores skolebod ikke har mulighed for at åbne før omkring primo september. Det er således ikke muligt at købe mad på skolen, eleverne skal derfor have madpakke med hjemmefra. De elever, der har bestilt skolemælk, vil naturligvis få udleveret deres mælk. Så snart boden er klar til at åbne op igen, vil vi orientere jer på intra.

Nye ringetider
Klassernes skema fremgår af intra, og her har I måske bemærket, vi har ændret lidt i ringetiderne. Det betyder i praksis, at vi ikke længere har “anderledes start på skoledagen”, ligesom alle lektioner er af 50 minutters varighed. Målet med ændringen er dels at skabe et ekstra frikvarter over middag, så de ældste elever ikke har fire lektioner i træk efter 12-frikvarteret uden pause, dels at skabe mulighed for tid til mere fordybelse i de enkelte fag. De ændrede lektionstider betyder også, at spisepausen er rykket lidt frem, så den fremover ligger fra 11.40-12.20. Dette betyder for de yngste elever, at de ligeledes ikke har så lang skoledag efter 12-frikvarteret.

Da vi har ændret lektionslængden, vil der ske skemaændringer 3-4 gange årligt, der kan således også ske ændringer i, hvilke fag jeres barn har i de forskellige skemaperioder. Dette vil vi naturligvis orientere om forud for hver ny skemaperiodes begyndelse.

Jeg rundsender i denne uge på intra en liste, hvorpå I kan se, hvilke navne der gemmer sig bag de forskellige initialer.

Ledelsessituationen
Som nævnt før sommerferien, har Kristian Kaffka Schwarz fået nyt job, stillingen som DUS-indskolingsleder er således slået op, og vi forventer at kunne ansætte en ny pr. 1. oktober. Indtil da organiserer vi os således i ledelsesteamet: Jeg er nærmeste leder for indskolingen, herunder også dussen, Jacob Falkner Larsen fortsætter som leder af strukturcenteret og vil derudover også være nærmeste leder for mellemtrinnet. Michael Hvelplund Pedersen er tilbage som lærer, men vil fortsat have ledelsesfunktioner i udskolingen, hvorfor han er nærmeste leder for denne afdeling.

Nye ansættelser
Umiddelbart inden sommerferien faldt de sidste ansættelser på plads. I udskolingen har vi således ansat Janni Kjær Eskildsen i et årsvikariat, mens vi på mellemtrinnet har ansat Jannicka Ehlers Maan-Jensen, ligeledes i et årsvikariat. Jannicka vil også have timer i indskolingen.

Umiddelbart inden ferien valgte Annette Wibæk Christensen at opsige sin stilling for at prøve kræfter med en en drøm som projektleder i forbindelse med rehabilitering. Vi har været utrolige glade for Annettes indsats her på skolen, hun vil blive savnet, og vi ønsker hende alt godt fremover.

Som tidligere skrevet har skolens mangeårige trivselslærer, John, valgt at gå på pension med udgangen af august. Som ny trivselslærer har vi derfor ansat Søren Kusk, Søren kommer fra en stilling som trivselslærer på Sofiendalskolen. Jeg er sammen med Morten Vestergaard, vores inklusionsvejleder, og Søren i fuld gang med at drøfte, hvordan vi kan videreudvikle vores tanker omkring trivsels- og inklusionsindsatsen på skolen. Vi har mange, nye spændende ideer og tiltag på tegnebrættet, som vi snarest vil orientere jer nærmere om. Dog kan jeg allerede nu fortælle, at Søren ønsker at være meget synlig i elevernes hverdag, både i timerne og i pauserne, jeg er derfor overbevist om, der ikke vil gå lang tid, før alle elever på skolen ved, hvem Søren er.

Første skoledag
Jeg glæder mig meget til at hilse på alle jeres børn i morgen, husk alle elever fra 1.-9. kl. møder kl. 8.00. De to første lektioner er sammen med deres kontaktpersoner, herefter følger de deres almindelige skema og har således også fri ifølge skemaet. Eneste undtagelse er udskolingen, da deres valghold først starter op i næste uge, de har således fri kl. 13.10. Da vores spisesal er et stort byggerod, vil der desværre ikke være samling, som vi plejer. Jeg kommer i stedet rundt i alle klasserne og hilser på.

Jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på et nyt skoleår og i samarbejde med jer fortsætte den gode udvikling, der er omkring Nr. Uttrup Skole.

Mange hilsner
Rikke