Nyt fra ledelsen

Vi har nu haft fornøjelsen af vores nye læringsmiljøer i halvanden måned, og vi er allerede vildt begejstrede. Møblerne indbyder til mange forskellige måder at arbejde på i samme lokale, og både elever og personale er godt i gang med at afprøve, de mange muligheder, møblerne giver. Vi mangler fortsat lidt, før vi er helt på plads, bl.a. skal der laves læsehuler og opsættes elevskabe i mellemtrinnets lokaler, ligesom også udskolingen mangler elevskabe. Disse forventes opsat og klar i løbet af de næste par måneder.

I indskolingen får vi indrettet det store fællesrum i løbet af marts måned med nye lækre møbler, der i langt højere grad kan understøtte, at lokalerne skal bruges til DUS. Der bliver også snart opsat garderober i indskolingen, og vi glæder os meget til det hele er på plads. Det bliver spændende at følge, hvordan møblerne de næste mange år skal understøtte den tænkning, vi har omkring undervisning, læring og trivsel.

Aalborgs bedste skole
For nyligt offentliggjorde CEPOS deres årlige resultat af skolernes undervisningseffekt. Undervisningseffekten måles ved at sammenholde 9. klassernes karakterer ved afgangsprøverne med det socioøkonomiske tal og ud fra dette vurderes det, hvor godt den enkelte skole lykkes med at løfte elevernes faglige niveau. Endnu en gang ligger Nr. Uttrup Skole helt i top – faktisk er vi sammen med Byplanvejens Skole, den folkeskole i Aalborg, der ved afgangsprøverne i sommers var bedst til at løfte elevernes faglige niveau. Ydermere er vi blandt de 21 bedste skoler i hele Danmark. Det er vi meget stolte af!

Karakterer i sig selv er ikke meget værd, det væsentlige er derfor ikke, om en elev får karakteren 4 eller 12. Det vigtige er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, så den enkelte elev hele tiden oplever at udvikle sig – både fagligt og trivselsmæssigt. At flytte sig fra 02 til 4 er derfor lige så flot som den elev, der flytter sig fra 10 til 12.
Når vi på Nr. Uttrup Skole gentagne gange har 9. klasser, der oplever gennem hele skoletiden at udvikle sig og blive stadigt dygtigere for til sidst at klare sig flot til prøverne, skyldes det uden tvivl, det læringsmiljø, der gennemsyrer skolen. Vores dygtige og engagerede pædagoger og lærere møder eleverne i øjenhøjde og de har tydelige forventninger til dem – både fagligt og socialt. Eleverne ved derfor, hvad der forventes af dem fagligt ligesom de ved, hvilken adfærd vi ønsker, de har overfor hinanden. Dette læringsmiljø skal vi fortsat værne om, så Nr. Uttrup Skole forbliver en skole med høj faglighed og trivsel for alle elever.

Interesserede kan læse nærmere om CEPOS-målingen her: https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler/find-din-skoles-1

48 nye elever til kommende 0. årgang
Indskrivningen af nye 0. klasser er nu færdig, og vi har i år et rekordstort antal nye elever, vi skal tage imod til august. 48 nye elever starter i 0. klasse, og det er dejligt at opleve, at så mange forældre har valgt os aktivt til som skole. Til vores informationsmøde tilbage i januar gav flere af de nye førstegangs forældre udtryk for, de havde hørt meget positivt om skolen fra nogle af de forældre, der allerede nu har børn på skolen. Jeg er meget glad for denne tilbagemelding, da en god fortælling blandt jer forældre, er den bedste feedback, vi kan få.

Jeg oplever det som en stor tillidserklæring, som vi naturligvis skal gøre vores bedste for at leve op til. Jeg håber derfor fortsat, I vil sprede den gode fortælling om skolen rundt omkring på fodboldbaner, hos købmanden eller over hækken til naboen. Omvendt håber jeg naturligvis også, at I som forældre henvender jer direkte til os som skole, hvis der er noget, I undrer jer over eller er utilfredse med. Vi stiller altid gerne op til en snak, så vi sammen kan hjælpe hinanden med at lave den bedst mulige skole.

Per Schultz Jørgensen
Som bekendt havde vi i sidste uge fornøjelsen af at høre Per Schultz Jørgensen holde et meget spændende oplæg om robuste børn. Per havde mange gode opmærksomhedspunkter og ikke mindst pointer om, hvordan vi som voksne bedst kan hjælpe vores børn til at opnå indre styring og orden, så de kan klare de udfordringer og krav, de uundgåeligt møder i livet. Vi vil nu blandt det pædagogiske personale fortsætte drøftelserne og bruge nogle af de mange spændende input til i endnu højere grad at styrke vores skole/hjem samarbejde fremadrettet.
Flere af jer har efterspurgt de slides, Per brugte på mødet. Per har været så venlig at sende dem til os, og de er i dag delt med jer på forældreintra.

I næste uge er der som bekendt vinterferie, og jeg vil ønske rigtig god ferie til de af jer, der er så heldige.

Mange hilsner
Rikke