Nyt fra ledelsen

Endelig kom dagen, hvor vi kunne bære vores gamle, slidte møbler ud af klasselokalerne og i stedet indrette dem med nye, spændende læringsmiljøer. Eleverne har taget rigtig godt imod dem – og forude venter nu en spændende proces med at lære at anvende de forskellige møbler på bedst mulig vis. Nye møbler i klasserne, hvor ikke alle borde og stole er ens, giver mange muligheder for at tilrettelægge og gennemføre en spændende undervisning, hvor alle ikke altid arbejder med det samme eller på samme måde. Samtidig er det dog også et vigtigt fokus for os, at nye måder at arbejde på ikke må skabe mere uro, derfor har vi lige nu blandt lærerne og pædagogerne mange drøftelser omkring, hvordan vi anvender møblerne, så de giver bedst mulig mening for elevernes læring og trivsel.


Flytning af DUS

En flytning af vores DUS ned på skolen er stadig ikke helt faldet på plads, men vi har nu fået midler til indretning af det store fællesrum i indskolingsbygningen samt opførelse af garderober. Disse håber vi er på plads omkring vinterferien, og herved er vores indvendige lokaler langt hen ad vejen klar til at kunne anvendes til både skole og DUS.

Vi arbejder fortsat tæt sammen med forvaltningen i forhold til at få opkvalificeret udearealerne. Vores skolegårde og grønne arealer omkring skolen har brug for flere legeredskaber og flere muligheder for forskellige former for leg og aktiviteter, end de nuværende kan leve op til, hvis vi skal have mulighed for at have et kvalitativt DUS-tilbud. Vi håber derfor, de endelige planer for dette kan falde på plads inden så længe, så den endelige flytning af dussen kan blive en realitet.

Strukturklasserne

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er Gitte Andersen, nu startet som ny afdelingsleder i struktur. Gitte er kommet rigtig godt i gang, og jeg ved, hun allerede har hilst på alle forældre, bl.a. til revisitationerne. Gitte fortsætter nogle af de spændende tiltag, som Jacob allerede havde sat i gang – bl.a. er lærere og pædagoger fra strukturcenteret lige nu i gang med et lidt længere kursusforløb omkring neuropædagogik. Det er rigtig spændende og med til at kvalificere arbejdet med at skabe bedst mulig læring og trivsel for vores elever i strukturklasserne.

I løbet af næste skoleår håber vi at kunne igangsætte en proces omkring nye læringsmiljøer i strukturklasserne, så også de på sigt kan få møbler, der understøtter deres læring og trivsel bedst muligt.

Skolegården

Den senere tid har vi bøvlet lidt med, vores skolegård er tilholdssted for en mindre gruppe unge mennesker efter kl. 17.00, når skolen er officielt lukket. Det er dejligt, når nogen vil bruge vores udearealer – også efter skoletid – eks. til at spille bold eller på anden måde hygge sig sammen. Lidt mere uheldigt er det desværre, når “gæsterne” vælger at drikke alkohol, ryge eller i værste fald udøve hærværk. Vi er p.t. i dialog med skolens SSP-betjent samt øvrige opsøgende medarbejdere i nærområdet omkring denne problematik. Derudover har vi nu videoovervågning i skolegården, og vi håber disse tiltag vil komme nogle af ovenstående problematikker til livs.

Nye skemaer

Som bekendt har vi fire skemaperioder i løbet af et skoleår, og vi er nu nået til den tredje periode. Dette betyder, eleverne får nye skemaer fra næste uge, disse gælder frem til og med uge 13.  De nye skemaer er allerede nu tilgængelige på forældreintra.

Per Schultz Jørgensen

Tilmeldingerne til det spændende oplæg med Per Schultz Jørgensen d. 5. februar er allerede mange, men vi vil naturligvis gerne have endnu flere med. Husk derfor at tilmelde jer via det rundsendte link på intra. Vi tør godt love, det bliver en både spændende og inspirerende aften, og vi ved af erfaring, at Per er en meget inspirerende foredragsholder, der er alt andet end kedelig at lytte på. Ydermere har han nogle meget væsentlige pointer omkring, hvordan vi bedst muligt ruster vores børn og unge til at begå sig i en verden med mange krav og forventninger.

Mvh Rikke