Nyt fra ledelsen

Nyt fra ledelsen

Ingen kan vist være i tvivl om, at julemåneden er i fuld gang, når man i disse dage bevæger sig rundt på Nr. Uttrup Skole. Overalt er skolen flot pyntet op, og det er meget svært ikke at komme i julestemning. I fredags havde vi den årlige juletemadag, og i år havde rekordmange forældre og bedsteforældre valgt at være med. Der blev klippet og klistret på livet løs rundt i klasserne, og der var en rigtig glad og positiv stemning overalt. Tusind tak til alle jer der mødte op og var med til at gøre dagen ekstra hyggelig.

Ny afdelingsleder strukturklasserne
Gitte Andersen er ansat som ny afdelingsleder i vores strukturklasser. Gitte kommer fra en stilling som lærer på Biersted Skole, hvor hun har været ansat i 14 år, heraf de seneste seks år i udskolingen i deres specialafsnit. Gitte er desuden i gang med sidste år af sin diplomuddannelse i ledelse.
Vi glæder os meget til samarbejdet. Jacob, viceskoleleder, har indtil nu været leder af specialklasserne og vil naturligvis have et tæt samarbejde med Gitte i opstartsperioden, men fremadrettet vil Jacob være tilknyttet almenskolen på fuld tid.

Nyt fra skolebestyrelsen
Den nye skolebestyrelse har nu holdt de første par bestyrelsesmøder, og noget af det, vi har brugt tiden på, er bl.a. at få gennemlæst og revideret nogle af skolens eksisterende principper. Det er en lidt længere proces, som kommer til at køre hen over det meste af dette skoleår. I forbindelse med vurderingen af de eksisterende principper, har vi erfaret, at det ikke er alle forældreråd, der er bekendte med, vi i foråret godkendte et nyt princip omkring klassekasser. Princippet rammesætter bl.a. et loft for forældrenes egen-indbetaling. Vi vil derfor gerne opfordre til, at alle skolens forældreråd får læst dette grundigt igennem. Dette samt skolens øvrige principper fremgår af skolens hjemmeside. Har I spørgsmål til principperne, er i altid velkomne til at henvende jer til bestyrelsen eller ledelsen.

GDPR – Brugen af billeder

I forbindelse med den nye EU Persondataforordning (GDPR) er der naturligt kommet stort fokus på, hvordan vi som skoler håndterer persondata. For os som skole er det ikke nyt at skulle behandle personfølsomme oplysninger med stor fortrolighed. Dette har vi altid gjort, og det vil vi naturligvis også fortsætte med.
Dog er der kommet nye regler omkring bl.a. brugen af billeder. I den sammenhæng skelnes der mellem portræt- og situationsbilleder. Situationsbilleder er – som navnet lyder – billeder af situationer. Det kan eks. være billeder fra vores morgensang, billeder fra undervisningssituationer, billeder fra ture ud af huset eller lignende.

Portrætbilleder derimod, er billeder, hvor enkelte eller flere personer portrætteres med det mål at vise, hvem de er. Det kan eks. være vindere af en fodboldturnering eller elever, der har udmærket sig med noget særligt. Men det kan også være klassebilledet, der hænger på en opslagstavle i klassen, billede af eleverne med nissehuer på, der pryder døren ind til klasselokalet her i december osv. For vi som skole fremover kan bruge portrætbilleder af jeres barn, skal I give et skriftligt samtykke. I vil derfor i den nærmeste fremtid få en anmodning omkring tilsagn til dette på intra. Nærmere info omkring hvordan tilsagn gives, hvad det betyder mv. vil fremgå af det materiale, der sendes rundt.

Facebook

I skolebestyrelsen har vi drøftet brugen af billeder på Facebook, og der er enighed om, at skolens Facebookside giver et godt indblik i skolens hverdag. Bestyrelsen ønsker derfor, vi fortsat bruger dette medie til at fortælle små historier fra elevernes hverdag. Dog vil vi fremover være meget bevidste om, at det udelukkende er situationsbilleder, vi viser. Det betyder, at de billeder, der fremgår af Facebook udelukkende har til formål at vise situationer – målet vil derfor aldrig være at fremhæve” enkelt-elever. Tidligere har vi eks. taget et billede af de elever fra indskolingen, der løb flest omgange på motionsdagen. Dette vil vi ikke længere have mulighed for. Trods nye regler, vil vi dog fortsat bestræbe os på at give jer forældre det bedst mulige indblik i skolens hverdag – også gennem vores facebookside. Det kan vi heldigvis stadig gøre med masser af situationsbilleder af alt den spændende undervisning og de aktiviteter, der foregår rundt omkring i klasserne.

Sæt et kæmpe X i kalenderen d. 5. februar 2019

Vi håber flest mulige af jer forældre har mulighed for at rykke et par timer ud af kalenderen d. 5. feb kl. 17.00-19.00. Her får Nr. Uttrup Skole besøg af Per Schultz Jørgensen, der er børne- og familieforsker. Per har skrevet bogen “Robuste børn”, og han vil ovennævnte dato holde et oplæg for skolens forældre og personale omkring, hvordan vi i fællesskab kan styrke det enkelte barns karakterstyrke. Per er en meget dygtig og inspirerende foredragsholder, så vi tør godt love, det bliver alt andet end kedeligt. Husk derfor allerede nu at reservere datoen – nærmere information og tilmeldingsmuligheder følger snarest.

Klimamåling
Alle medarbejdere i Aalborg Kommune har i oktober gennemført den obligatoriske klimamåling, der består af en trivselsmåling, en psykisk arbejdspladsvurdering samt en lederevaluering. Dette gælder naturligvis også personalet på Nr. Uttrup Skole, og vi fik i sidste uge resultatet af denne måling. Inden for alle de kategorier, målingen er opdelt i, fik vi et meget flot resultat, der viser, at der er et sundt og positivt arbejdsmiljø på Nr. Uttrup Skole. Det er vi naturligvis meget glade for, da der ikke er nogen tvivl om, at et godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne uundgåeligt har en positiv indvirkning på personalets engagement i jeres børns læring og trivsel.

Sidste skoledag inden juleferien
Sidste skoledag inden juleferien er fredag d. 21. december. Eleverne møder som altid kl. 8.00, hvor dagen bruges på at pille julepynt ned og hygge i klasserne/på årgangen. Kl. 11.00 går vi i kirke, og vi forventer at være færdige ca. kl. 11.50.  0.-3. årgang følges tilbage til skolen, hvorfra de har fri eller kan gå i DUS, mens 4.-9. årgang får fri fra kirken. Da 415 elever fylder en del i kirken, er der desværre ikke plads til, at forældre eller bedsteforældre kan deltage.

Første skoledag efter juleferien er onsdag d. 2. januar.

Mange hilsner

Rikke