Dagligdagen

Den daglige praksis

I bestræbelserne på at opnå nærhed og overskuelighed for det enkelte barn, er børnene inddelt i grupper, her foregår bl.a. børnemøder og spisning. At børnene er i deres klassegrupper med de samme voksne hver dag, skaber tryghed, sammenhold i klasserne og et tættere samarbejde med forældre og undervisningsdel. I afdelingen får I de specielle meddelelser der er til jer vedrørende gruppen. Medarbejderne i afdelingen skal have besked hvis børnene er syge eller holder fri.

11201900_854334274649532_2166824675803273352_nAktiviteter

Hver dag foregår der forskellige aktiviteter ud over de der er annonceret. Dette gør vi for at skabe struktur og tryghed, samtidig  lærer børnene forskellige kreative ting, som de kan tage med sig videre ud i livet. Igennem aktiviteterne når vi omkring mange børn ved hjælp af deres naturlige interesser og nysgerrighed.

Af tilbud kan nævnes: Male/ klippe / klistreværksted, værksted, sy værksted, historielæsning, fodbold, rundbold, spille spil, leg eller bare en voksen at snakke med.

Længevarende projekter med en fast børnegruppe kan fx være

Vikinger, naturen, og cheerleaders, drenge / pige tema, forsøgsuge hvor vi eksperimenterer, udelege osv.

Vi tager på ture ud af huset, hvor målet er at give børnene muligheder for oplevelser.

Af ture kan nævnes:

Svømning, skøjtehal, (skatehal, kun for 3. klasse) “hemmelig ekspedition”, skov og strandture, gåture, byture, zoo, og biblioteksbesøg. hesteskoen.

I november og december måned har vi forskellige værksteder, hvor børnene har mulighed for at lave julegaver.

Gennem året laver vi aktiviteter der tager udgangspunkt i årstiden fx:

Vinter: vi kælker og laver sneboldkamp

Forår: ude liv.

Sommer: Vi pjasker med vand, laver vandkamp og har vandrutschebane på bakken.

Ferie: I ferierne har vi som regel en maddag hvor børnene er involveret i hele processen, desuden tager vi på længere ture ud af huset.    

Dagligdagen

11933419_880339402049019_7566658431613992279_n

Det pædagogiske arbejde består i meget andet end aktiviteter for børnene. Hver dag, på nær tirsdag formiddag, hvor dussen har møde, er der pædagoger der har skoletimer. I år er vi desuden begyndt at skulle varetage O-lektionerne. Det er undervisning, som planlægges og læses af pædagogerne fra DUS’en – dette er for at alle børn skal komme op på 25 lektioner om ugen. I 0.kl. er der fem O-lektioner om ugen, 1.kl. har to O-lektioner og 2.kl. har 1 O-lektion om ugen. De områder vi skal arbejde med er trivsel, sundhed og motion. Planlægning foregår fra år til år og i samarbejde med skolen og evalueres løbende.

I løbet af året arbejder vi i dussen efter indholdsplaner for dus. I dussen har vi fælles overordnede mål for kerneområderne. På de enkelte årgange laves der forskellige delmål.

 

Kerneområderne er:

  • Personlig udvikling
  • Socialudvikling,
  • Sprog og kommunikation
  • Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.
  • Naturen

Koordination og samarbejde

11949460_880578452025114_6220633592728283462_nVi har tæt samarbejde med skolen og koordinerer vores samarbejde med lærerne i indskolingen. Vi deltager i trivselsgruppemøder, klassekonferencer, forberedelse til skole/hjem samtaler. I perioden op til forældresamtalerne afholder kontaktpædagogen børneinterview med hvert enkelt barn. Nogle gange er vi desværre nødt til at aflyse aktiviteter, fordi der samtidig med møder, kan være medarbejdere der er syge og vi har ikke noget stort vikarbudget.

 

Kunsten at skynde sig langsomt

En dag om ugen, frem til det gode vejr, er der tilbud om forskellige motoriske lege i klubben, for de børn der har lyst og behov for det. I vinterhalvåret er der tilbud om skøjtehal. Vi vil også gerne tilbyde alle 100 børn en svømmetur i løbet af vinterhalvåret.

Dagligdagen er der, hvor der naturligt også skal være tid til samtale, trøst, opdragelse, konfliktløsning og spil med en mindre gruppe børn. Det er her, der skal være plads til det spontane.

Der skal være plads til at følge børnenes initiativer. Nogle børn er måske optaget af at fange insekter – vi skal hjælpe med at

finde bøger om kryb og kravl, vi finder spande og insektglas frem, og vil også gerne have muligheden for at tale sammen med børnene om det.

En anden gruppe har været travlt optaget af at øve dansenumre eller teater i danserummet, de vil gerne invitere på forestilling. Et barn er faldet på legeplads det skal have trøst, vasket såret og have plaster på. Nogle børn er blevet uenige i legen og skal have hjælp til at få løst konflikten.

nogen er på naturlegepladsen, og nogle har planlagt en tur i vore bus. Der kan være grupper af børn, der skal have en hånd til at fungere bedre, som oftest pigegrupperne, hvor der bruges tid på at observere samspillet i gruppen mellem pigerne, og samtale om, hvordan man kan gøre og sige tingene mere hensigtsmæssigt.     

Organisering i dagligdagen

Der er en medarbejder i hver afdeling, der skal passe telefonen og sende børn af sted til tiden. Vedkommende skal sige goddag til forældre og farvel til børnene, sende børn til musik m.v., tage imod beskeder og være opmærksom på den forælder, der ”lige i dag” har behov for en tættere snak og måske råd og vejledning, eller den forælder der gerne vil drøfte vores prioriteringer i det pædagogiske arbejde. Kl. 15.00 har de første medarbejdere fri, mange af de strukturerede aktiviteter bliver pakket sammen og der kommer mange forældre og henter. Telefonen ringer, og mange børn skal sendes af sted. Legepladsen skal ryddes op, der skal ryddes op i legetøjet. De børn, der har forladt en leg uden at rydde op efter sig, skal findes og sættes i gang med oprydningen. Der skal fejes og stoles op og der skal også være tid til de børn der bliver hentet sent.