Skolernes Koldkær

Trivsel styrkes når vi mødes uden for skolen

På Nr. Uttrup Skole har vi en årelang tradition for at tage eleverne fra 3.-9. klasse med til vores fælles feriekoloni Koldkær, der ligger i Hals.

Disse ture er med til at styrke det sociale fællesskab i klassen, da eleverne her får mulighed for at tilbringe tid sammen uden for skolens rammer og med fokus på nogle lidt andre oplevelser, end de mere sædvanlige hjemme i klasselokalet. De gode oplevelser fra Koldkær tager eleverne  med tilbage  til klassen, hvor de efter en sådan tur har set nye sider af hinanden, har fået styrket deres indbyrdes relationer og har nemmere ved at samarbejde, hjælpe og omgås hinanden.

I indeværende og kommende skoleår skal eleverne fra 3.-9.klasse på Koldkær ud fra følgende fordeling:

  • 3. klasse – endagstur
  • 4., 5. og 6. klasse – en overnatning
  • 7. og 9. klasse – to overnatninger

(8. klasse er på skolerejse og er derfor ikke på Koldkær)

På nedenstående link, kan I se lidt billeder og læse mere om kolonien:

http://skolerneskoldkaer.dk/