Hjerte for læring – Skolehjemsamarbejde

Kommunikation

§1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

KLTd8Lpi4Sådan lyder formålsparagraffen, for den danske folkeskole. Derfor er det utroligt vigtigt med kommunikation mellem hjemmet og skolen.

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at elever, forældre og personale trives i det daglige samvær. Samarbejdet bygger derfor på tillid. Når den gensidige, basale tillid er til stede, opnås den følelse af tryghed, som er nødvendig for en god skolegang.
 
På Nr. Uttrup Skole bestræber vi os på at have en positiv, åben og ligeværdig dialog med forældre om hvert enkelt barn.
Den tætte dialog sammenholdt med løbende information sikrer, at forældrene altid ved, hvad der foregår i den enkelte klasse og på selve skolen.

Kommunikationen mellem skole og forældre er væsentlig for, at elevens dagligdag fungerer.
For at sikre, at såvel skolen som forældrene er velorienterede om væsentlige forhold vedrørende det enkelte barn og barnets klasse, har skolen etableret faste kommunikationsformer:

Den primære kontakt mellem skole og hjem foregår via intra. Her gives små informationer fra skole til hjem og omvendt.
Forældre er desuden altid velkomne til at kontakte pædagoger, lærere eller skolens ledelse, hvis der er ting, der skal drøftes – på samme måde som forældre kan forvente at blive kontaktet, hvis vi har forhold, vi ønsker at tale om.

Mindst en gang om måneden sender den enkelte klasses kontaktpersoner et nyhedsbrev ud, hvor man som forælder har mulighed for at følge med i nyt fra fagene samt orientere sig om klassens sociale liv.

Hver måned er der ligeledes nyt fra ledelsen, hvor skoleleder Rikke Høg Zimmer orienterer om skolens hverdag samt nogle af de pædagogiske og faglige tanker, der ligger bag de tiltag, der sker på skolen.

Forældresamtaler afholdes 2 gange årligt, her er der mulighed for som forælder at få et helhedsbillede af barnets trivsel og faglige udvikling.

Forældremøder afholdes minimum en gang årligt, her fortælles der mere bredt om klassens dagligdag og elevernes indbyrdes relationer. Derforuden er der mulighed for deltagelse af klassens kontaktpersoner til et møde i Den gode klasse.

Skolen har også en Facebook-side. Det er ikke her, man skal forvente at finde vigtig information, derimod er det et lidt mere hyggeligt indblik i skolens hverdag, hvor der hver uge er flere opdateringer med billeder samt lidt skriftligt omkring, hvad der sker rundt omkring på skolen.