Godt Nytår

Skolelederens Blog

 

Alle elever, forældre og medarbejdere ønskes hermed et rigtig godt og lykkebringende nytår

 

OrlaNytåret er tiden for nytårsforsætter, og mange både børn og voksne lover sig selv og deres omverden mange forskellige ting. Det mest almindelige nytårsforsæt går formodentlig på motion og spisevaner, men mange andre forsæt er i spil.

At opstille et nytårsforsæt er at opstille et mål ved nytårstide, og så længe målet er realistisk og opnåeligt, tror jeg, det kan være med til at sætte retning og give mening i dagligdagen. Det er også det, vi skal i skolen: Opstille mål for vores læring – og ikke kun omkring nytår. Der skal sættes mål for de undervisningsforløb, som børnene arbejder med, så børnene, forældrene og skolens medarbejdere ved, hvad der skal blive resultatet af læringen.

At opstille mål for undervisningen skal følges op af læringssamtaler. Læringssamtaler er samtaler mellem medarbejderen og eleven om det, der skal nås, og det, der blev nået. Det er en ny måde at arbejde på, og den kræver noget andet af både medarbejdere og eleverne sammenlignet med tidligere. Det er en af de ting, som vi skal arbejde med i 2016. Det er en af de ting, som vi skal have implementeret som en del af vores hverdag – lidt efter lidt – fag for fag – så vi alle kan følge med. Til at hjælpe os alle sammen får vi i løbet af 2016 en ny såkaldt læringsplatform kaldet “min uddannelse”. Mere herom senere på året.

2016 byder i skolen på mange andre (nye) ting. Nogle berører direkte eleverne som fx den kommende trivselsmåling, de nationale test, de nye prøveformer i 9. årgang og skolens indsatsområder, mens andre i højere grad berører medarbejderne og dermed indirekte eleverne som fx teamsamtaler, medarbejderudviklingssamtaler og Offentlig Leadership Pipeline (OLP). Også for forældrene sker der noget, som der jævnligt orienteres om dels direkte fra skolens medarbejdere og dels her gennem bloggen. En af de meget vigtige ting er afholdelsen af valg til skolebestyrelsen, som ligger her i foråret.

De forskellige tiltag vender vi tilbage til, efterhånden som de bliver aktuelle.

Nytåret er også tiden for ønsker – nytårsønsker. Mine nytårsønsker for 2016 og folkeskolen generelt er, at vores omverden giver os tid og ro til fortsat at arbejde med skolereformen. Vi er nået langt på Nr Uttrup Skole, men vi mangler stadig en hel del. Specielt for Nr Uttrup Skole ønsker jeg, at den gode og positive udvikling fortsætter, at vi også fremover står stærkt med super gode resultater, og at Nr Uttrup Skole er en skole, der omtales positivt og anerkendende såvel i lokalområdet som i kommunens skolevæsen. Vi skal til stadighed være en skole med et stort hjerte for læring.

Åbent hus

Img11624Onsdag den 20. januar er der igen Åbent Hus på Nr Uttrup Skole, hvor du som forældre har mulighed for at komme og overvære undervisningen. Vi har kaffe på kanden, og vi glæder os til at se alle, der har tid og lyst til at se, hvordan dagligdagen ser ud. Der er fem Åbent Hus dage på Nr Uttrup Skole i løbet af skoleåret. På onsdag er vi nået til den tredje. De sidste to ligger som tidligere omtalt på bloggen henholdsvis torsdag den 31. marts 2016 og 3. juni 2016.

Informationsaften for forældre til kommende 0. klasses elever

Traditionen tro holder vi hvert år informationsaften for forældre til kommende 0. klasses forældre. I år foregår det onsdag den 20. januar fra kl. 19.00 til cirka 21.30. På denne aften er alle forældre med børn, der skal begynde i 0. klasse efter sommerferien hjertelig velkomne.

Aftenen bruges til at fortælle om vores skole: Hvordan ser dagligdagen ud i 0. klasse? I dussen? På skolen? Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad står Nr Uttrup Skole for? Hvordan samarbejder vi? Kort sagt, hvad kan jeg forvente, når mit barn begynder på netop Nr Uttrup Skole.

Gammeldags indskrivning

write-my-essay-for-meFøromtalte informationsaften følges op af en såkaldt “gammeldags indskrivning”. Den foregår tirsdag den 26. januar 2016 fra kl. 16.00 til 18.00, og den foregår i indskolingsbygningen (den gamle skole). Her er forældre og kommende 0. klasses elever velkomne til at se lokalerne, og vi har en kop kaffe til forældrene og en juice til børnene. Har man som forælder svært ved den elektroniske indskrivning, kan man også få hjælp til den, blot man husker at medbringe diverse koder til nem-ID.

Forældrearrangement for hele skolens forældre

Allerede nu er der grund til at reservere onsdag den 9. marts 2016. Da er der forældrearrangement for alle skolens forældre. Det er skolebestyrelsen, der arrangerer, og det ligger allerede nu fast, at det bliver skolerådmand for Aalborg Kommune, Tina French Nielsen, der holder oplægget. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til hende.

Vi håber naturligvis på stor interesse for denne aften, som der kommer meget mere ud om senere hen.