Strukturklassen – Trin 4

Målet for den enkelte elev er at blive så godt rustet fagligt og socialt, at eleven på sigt kan blive inkluderet i normalskolen i større eller mindre grad, evt. fuldstændigt. Vi forsøger i samarbejde med UU-vejleder at få etableret praktikforløb til de enkelte elever.

Velkommen til Stukturklassen – Trin 4

4 K er placeret i kælderen, under lærerværelset, i skolens gamle tandklinik. Klassen har 3 små gruppelokaler, 1 fællesrum og et lille køkken til rådighed. 4 K er normeret til 8 elever i alderen ca. 13 – 16 år. Hertil er knyttet 2 lærere og 1 pædagog. Eleverne er oftest delt i mindre grupper, med mulighed for ro, fordybelse og et tæt relationsarbejde. Alle elever har egen arbejdsplads og mulighed for afskærmning. Alle dage starter med en morgensamling, hvor alle har mulighed for at fortælle, lytte og spørge. Eventuelle afvigelser fra dagens/ugens skema bliver fortalt, så alle har mulighed for at være forberedt på afvigelsen. Vi drøfter hver dag en begivenhed, der er sket i verden, og prøver at inddrage eleverne i snakken.
Al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. Der arbejdes primært med fagene dansk, matematik, biologi, geografi, historie, billedkunst, idræt og engelsk. I perioder er hjemkundskab og samfundsfag også på skemaet. Vi følger i store træk den øvrige skoles frikvarter og i alle frikvarter er der voksne i klassens fællesrum.
Målet for den enkelte elev er at blive så godt rustet fagligt og socialt, at eleven på sigt kan blive inkluderet i normalskolen i større eller mindre grad, evt. fuldstændigt. Vi forsøger i samarbejde med UU-vejleder at få etableret praktikforløb til de enkelte elever.
Der er i 4 K et udvidet forældresamarbejde, hvilket betyder at der udover 2 faste forældresamtaler er mulighed for afholdelse af møder med alle relevante parter omkring eleven.
4 K deltager i skolens arrangementer i den udstrækning det er muligt og relevant. Herudover har klassen egne arr. f.eks i forbindelse med jul og start og afslutning på skoleåret