Strukturklassen – Trin 3 / DUS

Vores overordnede mål er at skabe en tryg hverdag for børnene, hvor det enkelte barns kompetencer og potentialer danner grundlag for videreudvikling, således at børnene i løbet af en kort årrække bliver rustet til, at blive udsluset til en almindelig folkeskoleklasse.

Velkommen til Strukturklassen – Trin 3

K3 er normeret til 8 børn, hvor der er tilknyttet 2 lærere og 2 pædagoger. Børnene bliver delt op i to faste mindre undervisningsgrupper, hvilket giver god mulighed for at arbejde med tætte relationer, samt skabe nogle overskuelige rammer for undervisning og socialpædagogisk arbejde med det enkelte barn. Skole og dus har fælles lokaler i skolens tidligere, nu ombyggede, pedelbolig.

 

Visitation

Visitationen til strukturklasserne sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Målsætning

Vores overordnede mål er at skabe en tryg hverdag for børnene, hvor det enkelte barns kompetencer og potentialer danner grundlag for videreudvikling, således at børnene i løbet af en kort årrække bliver rustet til, at blive udsluset til en almindelig folkeskoleklasse.
Det er de voksne der sætter dagsordnen for undervisningen og de pædagogiske aktiviteter. Vores mål er at skabe nogle trygge og strukturerede rammer, hvor der skal være plads til alle, og fokus på at styrke børnenes selvværd, selvtillid og selvbillede. Vi ønsker gennem visualisering, struktur, tydelige grænser, respekt og et ordentligt sprogbrug, at skabe de rette rammer for udviklingen hos den enkelte elev.

Undervisning

I undervisningen bliver eleverne mødt og undervist på den enkeltes niveau. Der arbejdes primært med fagene dansk, engelsk og matematik, men praktiske fag som hjemkundskab og idræt/svømning står også på skemaet.
Pædagogerne deltager i undervisningen med klart definerede specialpædagogiske opgaver i relation til undervisningen.
Strukturklassens lektioner og frikvarterer følger, i videst muligt omfang skoledagen i den øvrige skole. Der er altid voksne sammen med eleverne i frikvartererne.
I Strukturklasserne er der integreret to-sprogede børn, hvortil der er tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog. Deres arbejde er primært social opbakning og arbejde i forhold til børnenes sprog-, begrebs- og kultur–forståelse.

DUS

I Dussen er der pt. 7 børn, 4 drenge og 3 piger fra 2. Kl. – 5. Kl. I gruppen er der pt. 2 to–sprogede børn. Der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 to–sproget pædagog i dussen.
I dussen tilbydes der mange aktiviteter, så som svømning, skatehal og skøjtning i Gigantium.
Vi har ofte planlagt en aktivitet ud af huset i små grupper, både for at give børnene nogle oplevelser, samt lære dem at begå sig uden for skolens kendte rammer.
I vinterhalvåret benytter vi os meget af skolens faglokaler så som gymnastiksal og IT-lokaler, og nærmiljøet i sommerhalvåret, da er det vigtigt for os at få skabt en aktiv hverdag, hvor kroppen bliver udfordret ren motorisk og hvor børnene lærer, at tage hensyn, give plads og være tolerante over for hinanden.
Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, udviklingspotentiale og vanskeligheder. Vi forsøger at skabe balance imellem børnenes indre og ydre styring. På trods af at det er børnenes fritid, er der ”kan og skal” aktiviteter.
Vi indgår i et tæt samarbejde med skoledellen, hvor der hver dag er pædagoger med i undervisningen
Hvert skoleår starter vi med, at tage på en lejrtur, hvor alle lærere, pædagoger og elever, som er tilknyttet gruppen deltager i.
Børnene kan gå i Dussen til og med 5 klasse.