Afdelingerne

De forskellige afdelinger i skolen

Nr. Uttrup Skole har flere afdelinger, herunder kan du finde informationer omkring de enkelte afdelinger, som er under Nr. Uttrup Skole.

Strukturklasserne

Indskolingsgruppen

Trin 1

Trin 2

Trin 3